Xin chờ trong giây lát...

Người lao động tham gia công đoàn bị ung thư có được hỗ trợ không?

Tôi công nhân -

Người lao động tham gia công đoàn được công đoàn thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Nhóm Phóng viên

Chia sẻ