Xin chờ trong giây lát...

Người lao động cần biết quyền lợi này khi doanh nghiệp chậm trả lương

Tôi công nhân -

Công ty chậm trả lương cho người lao động từ 15 ngày trở lên phải đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi của ngân hàng.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ