Xin chờ trong giây lát...

Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý không?

Tôi công nhân -

Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ mang thai; lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ