Xin chờ trong giây lát...

Đóng nối bảo hiểm xã hội - NLĐ có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Tôi công nhân -

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, một trong những điều kiện để người lao động (NLĐ) nhận trợ cấp thất nghiệp là trong vòng 3 tháng, kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thì phải đến trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ở các tỉnh để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thực hiện TRẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ