Thứ bảy 09/12/2023 15:21

Đồng chí Hà Duy Trung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định

Đại hội Công đoàn XIII - HOÀI NAM

Sáng 28/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Định Khoá VIII long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Người lao động gửi gắm nhiều kỳ vọng đến Công đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2023 - 2028 Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Bình Định Công đoàn Bình Định đồng hành với đoàn viên, người lao động

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng áo vải Quang Trung- Nguyễn Huệ
Bầu Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 35 đồng chí. Ảnh: HOÀI NAM.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành địa phương cùng 278 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 85.000 đoàn viên công đoàn toàn tỉnh.

Công đoàn là “sợi dây bền chặt nối liền giữa Đảng với đoàn viên, người lao động (NLĐ)

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Hà Duy Trung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định nhấn mạnh, Đại hội XIV Công đoàn tỉnh có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII; tiếp tục quán triệt các quan điểm, định hướng của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng áo vải Quang Trung- Nguyễn Huệ
Đồng chí Hà Duy Trung phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: HOÀI NAM.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình khẳng định, trong những năm qua, Công đoàn tỉnh Bình Định đã không ngừng lớn mạnh và có bước phát triển mới.

Cùng với các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh, Công đoàn đóng vai trò quan trọng, là sợi dây bền chặt nối liền giữa Đảng với đoàn viên, NLĐ; là lực lượng đi đầu có nhiều đóng góp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

“Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ, Đảng bộ tỉnh Bình Định đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác công đoàn, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác công đoàn với quan điểm: củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ là trách nhiệm của cấp ủy và cả hệ thống chính trị”, đồng chí Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng áo vải Quang Trung- Nguyễn Huệ
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, công đoàn phải là sợi dây bền chặt nối liền giữa Đảng, đoàn viên, NLĐ. Ảnh: HOÀI NAM.

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn ở tỉnh Bình Định đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. Hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Dấu ấn rõ nét trong nhiệm kỳ qua là công đoàn các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ; qua đó giúp cấp ủy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc, kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ như: chính sách hỗ trợ học sinh mầm non là con công nhân; chủ trương đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân lao động; tăng cường xây dựng các thiết chế phục vụ đời sống công nhân tại khu công nghiệp...

Các mô hình, hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ tiếp tục phát huy hiệu quả như: Chương trình “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, “Cảm ơn NLĐ”, qua đó góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng áo vải Quang Trung- Nguyễn Huệ
Đồng chí Hà Duy Trung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định trao tiền hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho NLĐ nghèo. Ảnh: ĐVCC.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã tổ chức tốt hoạt động đối thoại, thương lượng thỏa ước lao động tập thể, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách và từng bước nâng cao phúc lợi cho NLĐ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đã gắn kết với các phong trào thi đua của tỉnh, địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, tiêu biểu như: Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”,… đã tạo được sức lan tỏa, khơi dậy trí tuệ, tinh thần hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Qua các phong trào, đã có nhiều đề tài, sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong cuộc sống, tạo ra giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Từ đó có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được biểu dương, khen thưởng; tổ chức Công đoàn ngày càng được củng cố và phát triển; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hình ảnh, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định.

Đồng chí Hà Duy Trung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh đề nghị công đoàn tham gia thực hiện khát vọng chung của tỉnh Bình Định. Ảnh: HOÀI NAM.

Công đoàn góp phần thực hiện khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Định

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Công đoàn tỉnh Bình Định đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp đặc biệt quan trọng vào thành tích chung của Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023- 2028 diễn ra trong bối cảnh các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Trung bộ, trong đó có tỉnh Bình Định đã được cụ thể hoá mang tính chiến lược, lâu dài mà các cấp công đoàn trong tỉnh cần phải nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện.

Trong đó, hệ thống công đoàn phải đóng góp, thúc đẩy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thực hiện khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân là đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực, là động lực tăng trưởng của tiểu vùng Trung Trung bộ, gắn kết và tác động lan toả đến các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên.

Đồng chí Hà Duy Trung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2023- 2028. Ảnh: HOÀI NAM.

Đồng chí Phan Văn Anh, đề nghị: “Thời gian tới, cùng với những thành tựu phát triển của địa phương, lực lượng CNVCLĐ của tỉnh dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển đoàn viên, mở rộng tổ chức công đoàn cơ sở. Đồng thời cũng đặt ra áp lực của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh các quy định của pháp luật về lao động, việc làm dự báo tiếp tục có sự thay đổi lớn và căn bản. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công nghệ số tăng nhanh tác động sâu rộng, tạo sự thay đổi lớn đến NLĐ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ, tác động đến môi trường và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn. Trong bối cảnh đó đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn; đòi hỏi từng cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn của tỉnh cần nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, đối với đoàn viên, với NLĐ. Trong đó đề cao việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ trong công tác tuyên truyền, thu hút và tập hợp NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 35 đồng chí. Đồng chí Hà Duy Trung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định Khoá XIV; bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 9 uỷ viên và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm 10 uỷ viên chính thức, 3 uỷ viên dự khuyết.

Đại biểu kỳ vọng vào Đại hội. Video: HOÀI NAM.

“Tiếp sức” cho công nhân bị bệnh ung thư ở tỉnh Bình Định “Tiếp sức” cho công nhân bị bệnh ung thư ở tỉnh Bình Định

Một ngày đầu tháng Sáu, chúng tôi đến thăm gia đình của những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo ở ...

Người lao động gửi gắm nhiều kỳ vọng đến Công đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2023 - 2028 Người lao động gửi gắm nhiều kỳ vọng đến Công đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trước ngày Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2023 - 2028, lãnh đạo công đoàn cơ sở (CĐCS), đoàn viên, người lao ...

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Bình Định Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Bình Định

Với phương châm: “Đổi mới- Đoàn kết- Phát triển”, Đại hội XIV Công đoàn Bình Định, nhiệm kỳ 2023- 2028 diễn ra trong 2 ngày ...

Công đoàn Bình Định đồng hành với đoàn viên, người lao động Công đoàn Bình Định đồng hành với đoàn viên, người lao động

“Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; Tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

08 kiến nghị của đoàn viên, tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước

Đại hội Công đoàn XIII -

08 kiến nghị của đoàn viên, tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước kiến nghị, đề xuất Đảng, Nhà nước 08 vấn đề lớn.

Tầm nhìn mới về sứ mệnh, vai trò của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước

Đại hội Công đoàn XIII -

Tầm nhìn mới về sứ mệnh, vai trò của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước

Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII (từ ngày 01 đến 03/12/2023) diễn ra trong một thời điểm đặc biệt quan trọng của đất nước.

Phát huy trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Phát huy trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn đại biểu công đoàn tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tích cực tham gia các diễn đàn; phát huy trách nhiệm của đại biểu, đại diện cho nguyện vọng, ý chí của hơn 70 ngàn đoàn viên, người lao động trong tỉnh.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vui mừng báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động cả nước: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Công đoàn đồng hành giữ lửa hạnh phúc gia đình nữ công nhân

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn đồng hành giữ lửa hạnh phúc gia đình nữ công nhân

Tham luận tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam nhấn mạnh vai trò của công đoàn với công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ; xây dựng gia đình người lao động ấm no, hạnh phúc.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam khai mạc phiên trọng thể. Tạp chí Lao động và Công đoàn xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ” Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Anh - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh trong Chương trình Talk Công đoàn.
Tết Giáp Thìn 2024, người lao động sẽ được nhận 4 khoản hỗ trợ từ Công đoàn Tôi công nhân

Tết Giáp Thìn 2024, người lao động sẽ được nhận 4 khoản hỗ trợ từ Công đoàn

Tết Giáp Thìn 2024, đoàn viên và người lao động sẽ được nhận 04 khoản hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn.
Kết quả thực hiện chương trình 1734 của LĐLĐ TP Cần Thơ Công đoàn số

Kết quả thực hiện chương trình 1734 của LĐLĐ TP Cần Thơ

LĐLĐ TP Cần thơ đã thực hiện Chương trình 1734/CTr-TLĐ ngày 14/11/2019 về “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động giai đoạn 2019- 2023”
Bản tin công nhân: Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết

Bản tin ngày 8/12 gồm các nội dung chính sau: Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết; Công nhân mong được về quê đón Tết; Hà Nội ưu tiên đẩy nhanh dự án nhà ở cho công nhân...
Talk Bàn Phúc lợi số 6: Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường Bàn Phúc lợi

Talk Bàn Phúc lợi số 6: Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường

Trong chương trình Talk Bàn Phúc lợi số 6 với chủ đề Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường, các khách mời sẽ chia sẻ về những phúc lợi, chế độ lương thưởng hấp dẫn để giữ chân đoàn viên, người lao động cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đọc thêm

Cách nào thu hút lao động phi chính thức gia nhập tổ chức Công đoàn?

Đại hội Công đoàn XIII -

Cách nào thu hút lao động phi chính thức gia nhập tổ chức Công đoàn?

Tham luận Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sáng nay (2/12), Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM Trần Đoàn Trung đưa ra các giải pháp nhằm tập hợp đông đảo hơn người lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Đại hội Công đoàn XIII -

Toàn văn Dự thảo Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Tại phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra sáng nay (2/12), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đọc Dự thảo Báo cáo tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tạp chí Lao động và Công đoàn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Cần có cơ chế mạnh mẽ hơn bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở

Đại hội Công đoàn XIII -

Cần có cơ chế mạnh mẽ hơn bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở

Nhiều đại biểu đề xuất đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về tăng cường bảo vệ cán bộ công đoàn, nhất là ở cơ sở.

Hướng đến mục tiêu tài chính công đoàn phát triển bền vững

Đại hội Công đoàn XIII -

Hướng đến mục tiêu tài chính công đoàn phát triển bền vững

Đây là mục tiêu đề ra tại Diễn đàn thảo luận trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”.

Chăm lo người lao động không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn

Đại hội Công đoàn XIII -

Chăm lo người lao động không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn

Muốn giải quyết căn cơ các vấn đề của người lao động (NLĐ), chăm lo tốt cho NLĐ cần huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng ngày 1/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII bước vào phiên làm việc thứ nhất với sự tham gia của 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Công tác thông tin đối ngoại góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn XIII -

Công tác thông tin đối ngoại góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Công đoàn Việt Nam

Trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Diễn đàn chuyên đề số 9: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế” đã diễn ra tại Bộ Công Thương chiều 30/11.

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong chăm lo cho lao động nữ

Đại hội Công đoàn XIII -

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong chăm lo cho lao động nữ

Những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của lao động nói chung và lao động nữ nói riêng luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của Ban Nữ công.

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Công đoàn -

Hiến kế nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn chuyên đề “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở” vào chiều ngày 30/11.

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đại hội Công đoàn XIII -

Đoàn tàu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã lăn bánh

Đoàn tàu tuyên truyền, mang biểu trưng và phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã xuất phát từ Ga Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh chiều 29/11.