Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV: Đánh đấu một chặng đường mới

Hoạt động Công đoàn - TRƯỜNG SƠN

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức vào ngày 07 - 08/9/2023. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ qua cũng như công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Phúc Nhân, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi công bố loạt quỹ đất làm nhà ở xã hội với quy mô hơn 330 ha Quảng Ngãi đào tạo nghề nông nghiệp cho 5.170 lao động đến năm 2025 Quảng Ngãi tuyển dụng 1.192 chỉ tiêu giáo viên năm 2023
Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV: Đánh đấu một chặng đường mới
Đồng chí Nguyễn Phúc Nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh đồ họa: TRƯỜNG SƠN.

PV: Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, xin đồng chí cho biết công tác triển khai được thực hiện như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Phúc Nhân: LĐLĐ tỉnh xác định, năm 2023 là năm đại hội công đoàn các cấp, do đó, ngay từ những ngày đầu năm, song song với việc chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, chuẩn bị các nội dung Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể, trong đó chú trọng đến việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ vừa qua. Trên cơ sở đó, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hợp lý với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra cũng như chủ chốt LĐLĐ tỉnh cũng được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đề ra.

Đến nay, mọi công tác đã hoàn thành, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cho phép tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày 07 - 08/9/2023.

Có thể nói, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) tỉnh nhà, đánh dấu một chặng đường đã qua và tiếp nối cho giai đoạn mới, với nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị từ sớm, bằng tinh thần trách nhiệm, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV sẽ thành công tốt đẹp, sẽ quyết nghị những vấn đề cơ bản, cốt lõi, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của đoàn viên, NLĐ tỉnh nhà trong chặng đường mới.

PV: Nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi đã khép lại với nhiều kết quả nổi bật và được cấp ủy, chính quyền và xã hội ghi nhận. Vậy, đồng chí có đánh giá như thế nào về phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Nguyễn Phúc Nhân: Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đối với công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được thực hiện tốt, nhất là hỗ trợ pháp lý, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động.

Đặc biệt, các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ ngày càng thiết thực, nổi bật là duy trì các chương trình Tết sum vầy, Tháng Công nhân.... Công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, CNVCLĐ và hoạt động truyền thông của tổ chức Công đoàn đã có nhiều đổi mới, thành lập các Fanpage công đoàn tại cấp huyện, ngành để tuyên truyền sâu rộng.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện, điển hình là việc thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; công tác thi đua khen thưởng tiếp tục phát huy hiệu quả; hoạt động nữ công có nhiều nội dung phù hợp với điều kiện thực tế, biểu dương tân sinh viên là con của đoàn viên.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp, nợ đóng bảo hiểm xã hội tuy có cải thiện nhưng chưa triệt để. Phần lớn doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh có quy mô vừa và nhỏ, sức cạnh tranh không cao dẫn đến việc làm, thu nhập của một bộ phận NLĐ không được ổn định. Một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện để thành lập công đoàn sơ sở, không đóng kinh phí công đoàn.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng với sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đã đề ra.

PV: Đối với tổ chức Công đoàn, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ luôn được chú trọng thực hiện. Vậy, đồng chí có thể cho biết thêm về những thành quả của hoạt động này?

Đồng chí Nguyễn Phúc Nhân: Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn các cấp đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ. Kết quả, đã tổ chức 221 cuộc giám sát, tham gia phản biện, góp ý vào 77 văn bản về cơ chế, chính sách có liên quan đến CNVCLĐ, nhiều ý kiến của công đoàn được cơ quan soạn thảo tiếp thu. Tỷ lệ hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị NLĐ cơ bản đạt chỉ tiêu, từ 96% trở lên; 100% doanh nghiệp nhà nước, 96,67% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có công đoàn sơ sở ký kết Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT); tổ chức 525 cuộc đối thoại giữa Công đoàn - người sử dụng lao động - NLĐ.

LĐLĐ tỉnh đã tham mưu, tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với CNVCLĐ và cán bộ công đoàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng về những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, đời sống, nhà ở công nhân và những khó khăn trong sản xuất, lao động, hoạt động công đoàn. Qua đó, kịp thời tháo gỡ nhằm ổn định cuộc sống của NLĐ, tạo điều kiện phát triển sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, các cấp công đoàn đã chủ động và tích cực phối hợp thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động ở 138 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra, các ngành chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ.

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV: Đánh đấu một chặng đường mới
LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: ĐVCC.

Công tác chăm lo cho CNVCLĐ luôn được các cấp công đoàn quan tâm và tập trung các nguồn lực để thực hiện, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho hơn 140.000 lượt CNVCLĐ, với tổng số tiền trên 135,7 tỉ đồng.

Từ chương trình Tết sum vầy đã hỗ trợ cho 218.284 đoàn viên, NLĐ với số tiền trên 148 tỉ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 335 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền gần 12,1 tỉ đồng; hỗ trợ 2.873 đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá với số tiền 846 triệu đồng; Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo của LĐLĐ tỉnh đã giải ngân gần 48 tỉ đồng cho 1.629 lượt CNVCLĐ vay ưu đãi.

PV: Trong nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ có những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm gì để tận dụng thời cơ và vượt qua những khó khăn, thách thức, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Phúc Nhân: Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn; khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số tác động sâu rộng và đa chiều, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ sẽ làm thay đổi môi trường hoạt động, đối tượng tập hợp và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Đối với địa phương, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, Khu công nghiệp, VSIP, Khu Kinh tế Dung Quất được mở rộng sẽ thu hút lực lượng lao động trong thời gian tới, NLĐ có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm. Tuy nhiên, cũng đặt ra những thách thức trong việc tạo việc làm bền vững; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn đinh và tiến bộ ở những doanh nghiệp có mức độ ứng dụng khoa học, công nghệ cao; NLĐ trình độ tay nghề thấp dễ có nguy cơ thất nghiệp.

Với những dự báo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi xác định, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là xây dựng các cấp công đoàn trong tỉnh vững mạnh, có năng lực thích ứng, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với CNVCLĐ; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, chú trọng thực hiện 03 khâu đột phá: Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Để tận dụng thời cơ và vượt qua những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, NLĐ. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động công đoàn thích ứng với tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn. Xây dựng nguồn tài chính để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành.

PV: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Nam lần thứ XVII Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Nam lần thứ XVII

Chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Nam lần thứ XVII, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam triển khai nhiều hoạt động ý ...

Quảng Trị: Triển khai “Mái ấm công đoàn” hiệu quả, giúp đoàn viên an cư, lạc nghiệp Quảng Trị: Triển khai “Mái ấm công đoàn” hiệu quả, giúp đoàn viên an cư, lạc nghiệp

Với mong muốn giúp đoàn viên “an cư, lạc nghiệp”, các cấp công đoàn trong tỉnh Quảng Trị cùng với toàn thể công nhân, viên ...

"Chỉ sợ mình không làm tốt trọng trách công đoàn"

Đối với anh Quang, làm công đoàn là xác định nghiệp gắn bó với người khó khăn, người yếu thế, nên trong tâm lúc nào ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Đó là chia sẻ của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn sau buổi Lễ dâng hương, dâng hoa tại Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vào chiều nay, 20/7/2024.

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Hoạt động Công đoàn -

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Đó là khẳng định của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Chương trình kỷ niệm 95 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 73 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trao tặng Giải thưởng 22/7 – Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ hai, năm 2024.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), ngày 19/7/2024, Đoàn công tác của của Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng LĐLĐ Tây Ninh, LĐLĐ TP. HCM đã đến dâng hương, dâng hoa ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam.

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán, Tháng Công nhân. Trong những đợt cao điển này, cùng với nguồn kinh phí công đoàn, các cấp công đoàn đã huy động các nguồn lực xã hội để thăm hỏi, hỗ trợ cho hơn 12.200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Hoạt động Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị vào ngày 18/7.

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

Hoạt động Công đoàn -

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

UBND tỉnh Long An phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức tuyên dương, khen thưởng 300 công nhân lao động giỏi năm 2024 vào ngày 16/7. Đây là hoạt động tri ân mang ý nghĩa sâu sắc, khích lệ động viên người lao động hăng say lao động sáng tạo.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn Thừa Thiên Huế đã huy động các nguồn lực để cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng; cùng với đó, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thực hiện các khâu đột phá, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2024.

Những điều dưỡng tham gia phòng chống dịch đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận

Hoạt động Công đoàn -

Những điều dưỡng tham gia phòng chống dịch đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận

"Trong suy nghĩ và tâm tưởng của mỗi người dân Việt Nam, thì điều dưỡng và tất cả những người tham gia phòng chống đại dịch giai đoạn 2020-2023 đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận" - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói như vậy tại lễ vinh danh 135 điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác, phòng chống dịch giai đoạn 2020-2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý công tác kiểm tra giám sát với LĐLĐ 5 thành phố lớn

Hoạt động Công đoàn -

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý công tác kiểm tra giám sát với LĐLĐ 5 thành phố lớn

Chiều 16/7, đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM và Cần Thơ. Tại đây, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có những phát biểu chỉ đạo quan trọng, tập trung thực hiện trong nửa cuối năm 2024.

Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp" tại Đà Nẵng:  Niềm vui gắn kết

Hoạt động Công đoàn -

Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp" tại Đà Nẵng: Niềm vui gắn kết

Đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng chia sẻ như vậy khi nói về hoạt động tổ chức Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp” (viết tắt là Liên hoan) do chính đơn vị tổ chức năm nay, mang lại những tiếng cười vui giòn tan, xua tan mệt nhọc sau giờ làm việc...

Lan tỏa những câu chuyện đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân

Hoạt động Công đoàn -

Lan tỏa những câu chuyện đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu trên tại chương trình Gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tuyên dương đoàn viên Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) tiêu biểu năm 2023.

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Hoạt động Công đoàn -

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Mùa tri ân tháng 7, không hẹn mà gặp. Hàng nghìn người dân cùng các cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, dâng những vòng hoa tươi thắm; thắp nén tâm hương tri ân những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cùng phát huy giá trị lịch sử di tích diễn ra Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam

Công đoàn -

Cùng phát huy giá trị lịch sử di tích diễn ra Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã tới thăm Di tích lịch sử Quốc gia, nơi tổ chức Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đạt 47% chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2024

Hoạt động Công đoàn -

Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đạt 47% chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động các tỉnh thuộc Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đã thành lập mới 208 Công đoàn cơ sở, 118 nghiệp đoàn cơ sở; phát triển mới 6.798 đoàn viên, đạt 47% chỉ tiêu năm 2024.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Hoạt động Công đoàn -

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Ngày 13/7, đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã kính cẩn dâng hương lên nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Nghiệp đoàn khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hoạt động Công đoàn -

Nghiệp đoàn khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nghiệp đoàn nghề cá phường Quảng Tiến (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là nghiệp đoàn cơ sở có đoàn viên khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.