Thứ ba 06/06/2023 19:50
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028

Công tác chuẩn bị và điều hành là yếu tố then chốt để đại hội CĐCS thành công

Hoạt động Công đoàn - NHƯ PHƯƠNG – LĐLĐ huyện A Lưới

“Đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động. Vì vậy, công tác chuẩn bị nội dung, đề án nhân sự, công tác tổ chức, điều hành là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của đại hội”, đó là nhận định của đồng chí Trần Duy Nguyên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bài 5: Vai trò của công đoàn cấp trên đối với thành công của đại hội CĐCS Bài 6: Công tác nhân sự đại hội công đoàn: Không vì cơ cấu mà giảm chất lượng Bài cuối: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” phải lan tỏa từ đại hội CĐCS
Công tác chuẩn bị và điều hành là yếu tố then chốt để đại hội CĐCS thành công
Đại hội CĐCS xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công tốt đẹp. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

Công tác chuẩn bị

Để tổ chức thành công đại hội công đoàn và thực hiện hiệu quả phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề ra, đồng chí Trần Duy Nguyên, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết, công tác chuẩn bị phải được tiến hành và rà soát kỹ lưỡng, đồng bộ cả về nội dung, nhân sự lẫn các điều kiện phục vụ cho đại hội.

“Để làm được điều này, ban chấp hành CĐCS cần bám sát các hướng dẫn của công đoàn cấp trên, sớm xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên ban chấp hành, đoàn viên phụ trách các tiểu ban nhân sự, nội dung, tuyên truyền, hậu cần… thực hiện nhiệm vụ đảm bảo và đúng tiến độ theo yêu cầu. Chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng tất cả các nội dung thì khi tổ chức đại hội đoàn chủ tịch và đoàn thư ký, ban bầu cử… sẽ không bị lúng túng, không bị kéo dài thời gian”, đồng chí Nguyên nói.

Cùng với đó, để phát huy quyền dân chủ, tập hợp được nhiều ý kiến tham gia của đoàn viên và rút ngắn được thời gian thảo luận trong đại hội, ban chấp hành CĐCS cần gửi báo cáo chính trị và các nội dung liên quan về cho đoàn viên xem và đóng góp ý kiến, gợi ý nội dung cần tập trung góp ý, nội dung cần xin ý kiến biểu quyết; tổ chức hội nghị công đoàn để đoàn viên tham gia góp ý tại văn kiện đại hội.

Công tác chuẩn bị và điều hành là yếu tố then chốt để đại hội CĐCS thành công
Công tác chuẩn bị là một trong những yếu tố để đại hội CĐCS được tổ chức thành công. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự cũng phải được CĐCS tiến hành đúng quy trình theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và đảm bảo dân chủ. Ban chấp hành CĐCS cần nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và công đoàn cấp trên; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để xây dựng đề án nhân sự phù hợp. Cần tập trung vào tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu và độ tuổi; cơ cấu đảm bảo tính đại diện theo các lĩnh vực công tác; đảm bảo tỷ lệ nữ; đảm bảo tính kế thừa, phát triển…

Để hỗ trợ và giúp đỡ các CĐCS làm tốt công tác chuẩn bị, LĐLĐ huyện A Lưới đã thành lập các tổ chỉ đạo để tổ chức duyệt nội dung và nhân sự đại hội cho 93/93 CĐCS. “Nhìn chung, ban chấp hành CĐCS đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Bên cạnh đó, báo cáo chính trị đã được CĐCS tập hợp ý kiến, phát huy dân chủ từ đoàn viên. Vì vậy, hầu hết nội dung đề án nhân sự và văn kiện đại hội đều được Ban Thường vụ LĐLĐ huyện thông qua”, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện A Lưới chia sẻ.

Điều hành hợp lý

Theo đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện A Lưới, đại hội có hoàn thành nội dung và đảm bảo thời gian theo kế hoạch, chương trình đề ra hay không, phụ thuộc rất nhiều vào việc chuẩn bị kịch bản và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Nếu kịch bản không tốt, Đoàn Chủ tịch điều hành thiếu linh hoạt , không thông suốt thì đại hội chắc chắn sẽ lúng túng, thiếu tập trung và không thể sôi nổi.

Công tác chuẩn bị và điều hành là yếu tố then chốt để đại hội CĐCS thành công
CĐCS Trường Mầm non Hồng Bắc đã tổ chức đại hội sôi nổi, đúng quy trình. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

Trên cơ sở chương trình đại hội đã được đoàn viên thông qua, ban chấp hành CĐCS phải xây dựng kịch bản điều hành đại hội cũng như điều hành hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất thật chi tiết. Các kịch bản này cần đúng trình tự, nội dung ngắn gọn nhưng đảm bảo đầy đủ.

Cùng với đó, Đoàn Chủ tịch phải có sự phân công công việc thật chi tiết và cụ thể như: Ai giới thiệu ai; ai trình bày nội dung nào; trình bày hay phát biểu vào thời điểm nào; đứng tại chỗ hay lên bục phát biểu… tất cả đều phải có sự thống nhất trong kịch bản. Kịch bản phải gửi trước để các thành viên Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, đảm bảo các thành viên đều nắm chắc nội dung mình phụ trách, hiểu nội dung của các thành viên khác để phối hợp.

Kết quả đạt được

Trao đổi về tiến độ và kết quả đạt được về việc triển khai tổ chức đại hội CĐCS trên địa bàn huyện A Lưới, đồng chí Trần Duy Nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện A Lưới cho hay, đến nay đã có 10/93 CĐCS tiến hành tổ chức đại hội. “Với sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ huyện cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các CĐCS, có thể nói, việc tổ chức đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 của 10 CĐCS đã thành công tốt đẹp. Điều này thể hiện ở việc, trong quá trình tổ chức đại hội, các CĐCS đã thực hiện đúng theo các quy định của Điều lệ Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp công đoàn, phát huy tính dân chủ trong đoàn viên và người lao động”, đồng chí Nguyên nhận định.

Việc tổ chức đại hội được thực hiện đúng phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đại hội CĐCS đã thực sự là dịp sinh hoạt dân chủ, rộng rãi của đoàn viên, người lao động của từng đơn vị. Các ý kiến thảo luận tại đại hội đã tập trung vào những mục tiêu và biện pháp cụ thể trong dự thảo báo cáo; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

Công tác chuẩn bị và điều hành là yếu tố then chốt để đại hội CĐCS thành công
Công tác chuẩn bị và điều hành là yếu tố then chốt để đại hội CĐCS thành công tốt đẹp. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

Công tác nhân sự tại đại hội được thực hiện nghiêm túc theo quy định, bảo đảm dân chủ, công khai. Công tác tổ chức đại hội không phô trương, hình thức, chú trọng hiệu quả thực chất. Không khí đại hội trang nghiêm, đại biểu thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện công khai, minh bạch, tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ của các đại biểu.

“Với sự chuẩn bị chu đáo cả về nội dung lẫn nhân sự. Chúng tôi tin tưởng rằng, đại hội CĐCS sẽ phát huy đầy đủ tính dân chủ, trí tuệ và tập trung được ý chí, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Thông qua đại hội CĐCS sẽ giúp đoàn viên ngày càng tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, phát huy tinh thần đoàn kết và đưa tổ chức Công đoàn ngày một đi lên”, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện A Lưới nói.

Bài 5: Vai trò của công đoàn cấp trên đối với thành công của đại hội CĐCS Bài 5: Vai trò của công đoàn cấp trên đối với thành công của đại hội CĐCS

Đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với đoàn viên, người ...

Bài 6: Công tác nhân sự đại hội công đoàn: Không vì cơ cấu mà giảm chất lượng Bài 6: Công tác nhân sự đại hội công đoàn: Không vì cơ cấu mà giảm chất lượng

Theo PGS. TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, việc lựa chọn nhân sự tại đại hội công đoàn ...

Bài cuối: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” phải lan tỏa từ đại hội CĐCS Bài cuối: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” phải lan tỏa từ đại hội CĐCS

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam xác định phương châm của đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Lắng nghe công nhân lao động để thấu hiểu và chia sẻ

Hoạt động Công đoàn -

Lắng nghe công nhân lao động để thấu hiểu và chia sẻ

Không chỉ lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ; những ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động (CNLĐ) còn được quan tâm giải quyết một cách thấu đáo…

Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam

Hoạt động Công đoàn -

Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam

Với tinh thần chủ động, linh hoạt điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, đổi mới hoạt động, Công đoàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp ( KKT & KCN) tỉnh Quảng Nam thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng, nhất là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ huyện A Lưới chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ huyện A Lưới chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động

Xác định công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nhiệm vụ quan trọng, trong Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về chủ quyền biển, đảo

Hoạt động Công đoàn -

Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về chủ quyền biển, đảo

Nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình số 1734/TTr-TLĐ ngày 14/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động (NLĐ); Hướng dẫn số 80/HD-TLĐ ngày 27/3/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023, ngày 29/5/2023, tại TP biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Nghiệp đoàn Nghề cá (NĐNC) Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo, chống khai thác IUU và ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên, ngư dân NĐNC.

Nhà báo Lâm Chí Công được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Nhà báo Lâm Chí Công được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn

Nhà báo Lâm Chí Công vừa được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn, thời hạn 5 năm kể từ 1/6/2023.

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua, khen thưởng

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua, khen thưởng

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua, công tác khen thưởng”.

Talk Công đoàn: Người lao động là “tai mắt” tốt nhất giám sát bản thoả ước Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Người lao động là “tai mắt” tốt nhất giám sát bản thoả ước

Dệt may là ngành đầu tiên và duy nhất trên cả nước xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ngành. Vậy, người lao động, doanh nghiệp được lợi gì từ TƯLĐTT ngành? Cùng lắng nghe chia sẻ của đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam trong Chương trình Talk Công đoàn.
Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được? Kinh tế tuần

Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được?

Ngày 24/05, chính lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội (NOXH) vẫn chưa phát sinh dư nợ, nghĩa là chưa có đồng vốn nào được cho vay ra. Vậy điều gì khiến cho gói tín dụng có lãi suất ưu đãi hơn từ 1,5-2% lại không giải ngân được? Điểm tắc nghẽn nằm ở đâu? Và làm thế nào để thúc đẩy giải ngân gói tín dụng này trong thời gian tới góp phần thực hiện thành công Đề án 1 triệu căn NOXH từ nay đến năm 2030?
3 gợi ý công việc cho NLĐ mất việc ngoài 40 tuổi Tôi công nhân

3 gợi ý công việc cho NLĐ mất việc ngoài 40 tuổi

Chương trình Tôi công nhân ngày hôm nay sẽ gợi ý 3 công việc phù hợp với người lao động (NLĐ) ở tuổi ngoài 40.
30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Công đoàn số

30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được thành lập đánh dấu sự đổi mới về nội dung hoạt động trong hệ thống Ngân hàng, đồng thời khẳng định vị trí và vai trò mới của tổ chức Công đoàn - đại diện cho người lao động trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Đọc thêm

Công đoàn TP Từ Sơn: Tập trung 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn TP Từ Sơn: Tập trung 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đề xuất Công đoàn TP Từ Sơn tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Công đoàn tham gia xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu ở Đơn Dương

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn tham gia xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu ở Đơn Dương

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên, người lao động, tham gia xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu là mục tiêu hướng đến trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công đoàn huyện Đơn Dương.

Đoàn viên cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra

Hoạt động Công đoàn -

Đoàn viên cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra

Chiều 1/6, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố và trao Bằng công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá tiêu biểu năm 2022”; Phát động đợt thi đua 60 ngày cao điểm phục vụ Đại hội Công đoàn Nghệ An khoá XIX; Phát động ủng hộ chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Công đoàn Công thương Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Công thương Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”

Sáng ngày 31/5/2023, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (Công ty HASO) với Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐCTVN) Chương trình vì phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ).

Công đoàn BIDV: Góp phần để 100% người lao động được bảo đảm việc làm, thu nhập

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn BIDV: Góp phần để 100% người lao động được bảo đảm việc làm, thu nhập

Với cam kết: “Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến với mức thu nhập hấp dẫn cho mọi nhân viên, trở thành ngân hàng mà tất cả những người giỏi nhất đều mong muốn được làm việc và cống hiến”, trong năm 2022 vừa qua, BIDV và Công đoàn BIDV đã triển khai nhiều hoạt động, biện pháp hiệu quả để đảm bảo sức khỏe, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ.

Đại hội điểm Công đoàn huyện Tuy Phong: Đổi mới để chăm lo tốt NLĐ

Hoạt động Công đoàn -

Đại hội điểm Công đoàn huyện Tuy Phong: Đổi mới để chăm lo tốt NLĐ

Đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại Công đoàn huyện Tuy Phong, Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo báo cáo Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị

Hoạt động Công đoàn -

Tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo báo cáo Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 1/6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tham gia lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII, trình Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LĐLĐ Thừa Thiên Huế tổ chức rút kinh nghiệm đại hội cấp trên trực tiếp sơ sở

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ Thừa Thiên Huế tổ chức rút kinh nghiệm đại hội cấp trên trực tiếp sơ sở

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức, chỉ đạo đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LĐLĐ huyện Thạnh Phú: Một nhiệm kỳ mới vì người lao động

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ huyện Thạnh Phú: Một nhiệm kỳ mới vì người lao động

Sau 2 ngày (30 và 31/5), Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Thạnh Phú lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh Bến Tre chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Thái Bình: Từ thực tiễn hoạt động hướng tới hoàn thiện Luật Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Thái Bình: Từ thực tiễn hoạt động hướng tới hoàn thiện Luật Công đoàn

Ngày 30/5/2023 tại Thái Bình, Viện Công nhân và Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức tọa đàm "Thực trạng hoạt động Công đoàn, thực tiễn thi hành Luật Công đoàn 2012 tại Thái Bình và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện".