Xin chờ trong giây lát...

Có bắt buộc tặng quà cho con người lao động ngày Quốc tế thiếu nhi?

Tôi công nhân -

Các quy định pháp luật không quy định bắt buộc công ty phải tặng quà cho con của người lao động vào ngày Quốc tế thiếu nhi. Việc trao quà cho con của người lao động trong việc tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 hay không phụ thuộc vào quyết định của công ty, dựa trên tình hình tài chính của tổ chức Công đoàn.

Thực hiện Nhóm Phóng Viên

Chia sẻ