Xin chờ trong giây lát...

Chế độ nâng bậc, nâng lương của người lao động được quy định thế nào?

Tôi công nhân -

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Xem thêm: Vì sao chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương?

Chia sẻ