Xin chờ trong giây lát...

ChatGPT tư vấn công nhân lao động về chủ đề sức khoẻ, dinh dưỡng khi làm ca đêm

Video -

ChatGPT tư vấn công nhân lao động như thế nào về chủ đề sức khoẻ, dinh dưỡng khi làm ca đêm. Cùng trải nghiệm trong chương trình "Công nhân lao động, cán bộ công đoàn chat với trí tuệ nhân tạo" do Tạp chí Lao động và Công đoàn thực hiện.

Thực hiện NAM TRÂN

Chia sẻ