ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ: DIỄN ĐÀN - CHIA SẺ - PHÁT TRIỂN

Bài 3: Một số vấn đề trao đổi từ thực tiễn đại hội công đoàn cơ sở

Hoạt động Công đoàn - ĐỖ THIỆM - TRƯỜNG SƠN

Thực tiễn công tác tổ chức đại hội điểm và công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 đặt ra một số vấn đề cần trao đổi nhằm thực hiện hiệu quả phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” trong đại hội.
Kỳ cuối: Một số vấn đề trao đổi từ thực tiễn đại hội công đoàn cơ sở

Đại hội CĐCS Công ty Cổ phần May xuất nhập khẩu Tân Định, Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị. Ảnh:TS

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Hoàng Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau đại hội điểm do LĐLĐ tỉnh tổ chức vào đầu tháng 1/2023, tất cả các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc đơn vị này đã chỉ đạo đại hội điểm ở đơn vị mình để rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2023 – 2028.

“Đại hội điểm được chúng tôi chỉ đạo tổ chức tại CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Ngay sau đại hội này chúng tôi tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm từ công tác chuẩn bị đến công tác điều hành, cả về nội dung và hình thức tổ chức đại hội”, đồng chí Hoàng Liên nói.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, tại Lâm Đồng, đến nay đã có một đơn vị công đoàn cấp trên chỉ đạo hoàn thành 100% đại hội CĐCS, các đơn vị còn lại đều đạt trên 50%. Quá trình theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp ý kiến từ các cấp công đoàn cũng cho thấy một số vấn đề cần trao đổi, làm rõ để đại hội diễn ra đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với tình hình cơ sở và đạt hiệu quả.

Cụ thể, về ban thẩm tra tư cách đại biểu và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tại đại hội CĐCS, hiện nay không ít cán bộ công đoàn và đoàn viên còn cho rằng chỉ có hình thức đại hội đại biểu mới bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu và chuẩn bị báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; còn hình thức đại hội toàn thể đoàn viên thì không phải thực hiện các nội dung này.

Điều này là không phù hợp với Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) và Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Mục 6.7 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ quy định về trình tư, nội dung chính của đại hội công đoàn các, trong đó bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu là 2 trong số những nội dung trong quy trình tổ chức đại hội công đoàn. Đồng thời, tại Điểm d Mục 6.8 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ cũng quy định rõ về Ban thẩm tra tư cách đại biểu là do đại hội bầu ra bằng hình thức biểu quyết.

Kỳ cuối: Một số vấn đề trao đổi từ thực tiễn đại hội công đoàn cơ sở
Đại hội CĐCS Cơ quan Mặt trận - đoàn thể thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: TS

Cùng quan điểm về vấn đề này, đồng chí Hoàng Văn Tuân, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị chia sẻ, cũng cần hiểu đúng về từ “đại biểu” trong đại hội toàn thể đoàn viên để phân biệt với “đoàn viên”. Có thể hiểu một cách đơn giản là chỉ có những đoàn viên đủ tiêu chuẩn, được Ban Chấp hành CĐCS triệu tập tham dự đại hội mới là “đại biểu” chính thức dự đại hội. Như vậy, quá trình tham dự đại hội, “đại biểu” chính thức dự đại hội phải được xem xét (thẩm tra) tư cách đại biểu theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị cũng cho biết thêm, việc lựa chọn hình thức bầu cử Ban Chấp hành CĐCS là “bầu tròn” hay “bầu dôi” cũng là vấn đề được nhiều cán bộ, đoàn viên quan tâm và còn có những cách hiểu, cách triển khai thực hiện chưa thống nhất. Vì vấn đề này liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, công tác ứng cử và đề cử tại đại hội và cả khâu chuẩn bị phiếu bầu, biên bản bầu cử…

Theo Điều 10, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Mục 8 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ về nguyên tắc, hình thức bầu cử tại đại hội, hội nghị công đoàn không quy định bầu cử Ban Chấp hành CĐCS là “bầu tròn” hay “bầu dôi”. Đồng thời tại Điểm b Mục 4 Phần II Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam chỉ quy định về số dư khi chuẩn bị đề án nhân sự Ban Chấp hành đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên.

Như vậy, việc quyết định hình thức bầu cử Ban Chấp hành CĐCS là “bầu tròn” hay “bầu dôi” là do đại hội quyết định. Vì thế sau khi đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa mới đã được đại hội biểu quyết thông qua, Đoàn Chủ tịch đại hội cần điều hành đại hội thảo luận và biểu quyết hình thức bầu cử Ban Chấp hành CĐCS là “bầu tròn” hay “bầu dôi” trước khi tiến hành quy trình ứng cử, đề cử, chốt danh sách bầu cử. Có như vậy đại hội mới diễn ra đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực sự dân chủ.

Kỳ cuối: Một số vấn đề trao đổi từ thực tiễn đại hội công đoàn cơ sở
Đại hội CĐCS Công ty Cổ phần May xuất nhập khẩu Tân Định, Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị. Ảnh:TS

Đồng chí Nguyễn Bình Định, Chủ tịch LĐLĐ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thì chia sẻ về kinh nghiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức và điều hành đại hội sao cho hợp lý, đảm bảo cả về nội dung và thời gian.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Di Linh, thường thì đại hội CĐCS chỉ tổ chức trong một buổi, vì vậy để đại hội diễn ra liền mạch, không bị dán đoạn, chúng ta nên bố trí phần thảo luận của đại biểu và biểu quyết một số chỉ tiêu, nội dung quan trọng (nếu có) trong thời gian kiểm phiếu bầu cử đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Thời gian đại hội giải lao cũng nên bố trí vào lúc Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tổ chức hội nghị lần thứ nhất, vì khi đó thường một số ủy viên Ban Chấp hành là thành viên Đoàn Chủ tịch sẽ tham gia hội nghị này.

Hay việc bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên nên lựa chọn hình thức “bầu tròn”, đồng thời tiến hành bầu cử đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết cùng một lúc với hai phiếu bầu riêng để tiết kiệm thời gian. Việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban bầu cử tại đại hội hay trong hội nghị Ban Chấp hành cũng phải tính toán hợp lý để có thể sử dụng một Ban bầu cử cho các lần bầu cử, như vậy giảm được thời gian bầu Ban bầu cử, đồng thời Ban bầu cử sẽ làm việc chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Kỳ cuối: Một số vấn đề trao đổi từ thực tiễn đại hội công đoàn cơ sở
Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Đoàn Kết, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thùy Dương

Còn đồng chí Đinh Thị Thùy Dương, Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thì bày tỏ sự băn khoăn khi CĐCS nơi có dưới 10 đoàn viên bầu chức danh Chủ tịch (không bầu ban chấp hành) theo quy định tại Điểm a Mục 9.1 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ. Bởi Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam hiện nay chỉ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp. Đồng thời hiện nay các CĐCS đều được cơ quan chức năng cấp mẫu dấu và sử dụng con dấu của Ban Chấp hành, vì vậy khi CĐCS chỉ có Chủ tịch mà không có Ban Chấp hành thì sẽ gặp khó khăn trong hoạt động, nhất là trong quản lý, giao dịch tài chính công đoàn.

“Tôi mong rằng Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể về trường hợp này để sau đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 các CĐCS nơi có dưới 10 đoàn viên sớm ổn định hoạt động”, đồng chí Đinh Thị Thùy Dương nói.

1. Điểm d Mục 6.8 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam:

“- Ban thẩm tra tư cách đại biểu do đại hội bầu ra bằng hình thức biểu quyết.

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu có nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu các tài liệu về đại biểu đại hội do ban chấp hành cấp triệu tập đại hội cung cấp. Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu và các quy định, nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam để xem xét tư cách đại biểu. Tổng hợp, phân tích và báo cáo trước đại hội về tình hình đại biểu và các trường hợp ban chấp hành đã xử lý do không đủ tư cách đại biểu theo quy định…”.

2. Điểm b Mục 4 Phần II Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam:

“b) Về số dư: Việc chuẩn bị đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên phải đảm bảo giới thiệu số lượng nhân sự có số dư từ 10%-15% so với tổng số ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định”.

Bài 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội Bài 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” là phương châm của đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - ...

Bài 2: Điều hành khoa học - yếu tố quyết định thành công của đại hội Bài 2: Điều hành khoa học - yếu tố quyết định thành công của đại hội

Nếu công tác chuẩn bị là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội thì yếu tố quyết định để đại hội thành công ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

LĐLĐ Tiền Giang: Người lao động hạnh phúc khi được nhận “Mái ấm Công đoàn”

Công đoàn -

LĐLĐ Tiền Giang: Người lao động hạnh phúc khi được nhận “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ Tiền Giang có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn. Đặc biệt phải kể đến những căn “Mái ấm Công đoàn” được Công đoàn Tiền Giang hỗ trợ xây dựng cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở.

"Bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An

Hoạt động Công đoàn -

"Bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An

Mô hình mới, cách làm sáng tạo trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh đã làm nên “bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An.

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Hoạt động Công đoàn -

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là mục tiêu, cũng là trăn trở của cán bộ công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhằm mang lại nhiều quyền lợi nhất cho đoàn viên, góp phần giảm thiểu mâu thuẫn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Tạp chí Lao động và Công đoàn và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nâng cao chất lượng truyền thông

Hoạt động Công đoàn -

Tạp chí Lao động và Công đoàn và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nâng cao chất lượng truyền thông

Đó là nội dung được thống nhất giữa hai bên tại chương trình “ký kết kế hoạch phối hợp triển khai hoạt động năm 2024 giữa LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Tạp chí Lao động và Công đoàn” diễn ra sáng nay (12/6).

Đón đọc Tạp chí Lao động và Công đoàn số 713, tháng 6/2024

Hoạt động Công đoàn -

Đón đọc Tạp chí Lao động và Công đoàn số 713, tháng 6/2024

Số Lao động và Công đoàn tháng 6 với 80 trang, in màu trên giấy couche, xuất bản - phát hành ngày 10/6/2024 đến các cấp công đoàn trên toàn quốc.

LĐLĐ Gio Linh nỗ lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ Gio Linh nỗ lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, LĐLĐ huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào?

Đồng chí Trần Văn Hiệu, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bắc Ninh chia sẻ trong Talk Công đoàn.

Trường hợp nào người lao động phải ký hợp đồng đào tạo nghề? Tôi công nhân

Trường hợp nào người lao động phải ký hợp đồng đào tạo nghề?

Việc đào tạo nghề là một trong những vấn đề liên quan đến người lao động thường nhận được sự quan tâm. Theo quy định hiện hành, trường hợp nào phải ký hợp đồng đào tạo nghề?

Đón xem Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp: Bí quyết nào?

Talk Công đoàn 20 giờ ngày 15/6/2024 là cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Văn Hiệu, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bắc Ninh về những kinh nghiệm ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp.

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024 Infographic

6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024

Công đoàn Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2024.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk Video

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk

Ngày hội Việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2024 đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón trên 1.000 người lao động, đại biểu, quan khách tham dự. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Lao động Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/6 tại số 9, đường 10 tháng 3 (đường Vành Đai).

Đọc thêm

Lâm Đồng: Hơn 10.000 đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ trong Tháng công nhân

Hoạt động Công đoàn -

Lâm Đồng: Hơn 10.000 đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ trong Tháng công nhân

Tháng công nhân năm 2024, các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều nội dung hoạt động thiết thực hướng tới đoàn viên, người lao động; đã có 50.000 đoàn viên, người lao động tham gia và hơn 10.000 đoàn viên, người lao động được chăm lo phúc lợi.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Hoạt động Công đoàn -

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Tại phiên thảo luận tổ về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) chiều ngày 8/6 (Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV), một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là Tổng LĐLĐ Việt Nam được tự quyết định số lượng biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách.

Cần giữ nguyên mức đóng 2% kinh phí công đoàn được thực hiện từ năm 1957 đến nay

Hoạt động Công đoàn -

Cần giữ nguyên mức đóng 2% kinh phí công đoàn được thực hiện từ năm 1957 đến nay

Nghĩa vụ đóng kính phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được thực hiện từ năm 1957 đến nay, và việc duy trì nguồn thu kinh phí này là hết sức cần thiết.

An Giang: Tất cả vì môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Hoạt động Công đoàn -

An Giang: Tất cả vì môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Cùng với hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các doanh nghiệp thuộc các Khu Công nghiệp tỉnh An Giang cũng được tích cực triển khai, nhờ đó mang lại sự an toàn về sức khoẻ cho người lao động, ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình triển khai hiệu quả Tháng Công nhân từ cơ sở

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình triển khai hiệu quả Tháng Công nhân từ cơ sở

Trong Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa ở các công đoàn cơ sở nhằm trực tiếp chăm lo cho đoàn viên, người lao động và tạo dấu ấn về tổ chức Công đoàn từ sơ sở.

LĐLĐ Long An: 5,4 tỷ đồng chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân 2024

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ Long An: 5,4 tỷ đồng chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân 2024

Toàn tỉnh Long An có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 1.017 Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức Tháng công nhân 2024. Qua đó, Công đoàn đã chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 5,4 tỷ đồng.

LĐLĐ Bình Thuận: “Mái ấm Công đoàn” là sự chở che với đoàn viên khó khăn về nhà ở

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ Bình Thuận: “Mái ấm Công đoàn” là sự chở che với đoàn viên khó khăn về nhà ở

Chỉ tính trong Tháng Công nhân 2024, LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới 14 căn “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Biên chế công đoàn hiện chỉ bằng 1/3 các tổ chức chính trị - xã hội khác

Hoạt động Công đoàn -

Biên chế công đoàn hiện chỉ bằng 1/3 các tổ chức chính trị - xã hội khác

Nhiệm vụ của công đoàn đặc thù và ngày càng nặng nề nhưng biên chế công đoàn lại rất thấp so với các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị - những phần việc nặng nghĩa ân tình

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị - những phần việc nặng nghĩa ân tình

Đoàn viên công đoàn của Công ty Điện lực Quảng Trị hiện có 608 người, trong đó có 99 đoàn viên nữ. Hoạt động của Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tổ chức nhiều hoạt động phong phú và hiệu quả, tích cực chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; thực hiện tốt chức năng giáo dục đoàn viên, CBCNV nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo động lực trong sản xuất, kinh doanh... Đặc biệt, là phối hợp tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Văn Phương - người tổ trưởng sở hữu nhiều “sáng kiến vàng”

Hoạt động Công đoàn -

Anh Nguyễn Văn Phương - người tổ trưởng sở hữu nhiều “sáng kiến vàng”

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đồng nghiệp ưu ái đặt cho anh Nguyễn Văn Phương - Tổ trưởng Tổ Cơ điện của Công ty Cổ phần Gạch ngói Quảng Trị cái tên thân thuộc là “Anh bác sĩ” của những chiếc máy hỏng. Bởi suốt 24 năm làm việc tại công ty, anh đã “thăm khám”, sửa chữa cho hầu hết các loại máy móc, thiết bị hư hỏng; đồng thời có nhiều sáng kiến, cải tiến hữu ích, giúp hệ thống dây chuyền hoạt động hiệu quả, năng suất, làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng.