Thứ ba 06/06/2023 21:05
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ: DIỄN ĐÀN - CHIA SẺ - PHÁT TRIỂN

Bài 3: Một số vấn đề trao đổi từ thực tiễn đại hội công đoàn cơ sở

Đại hội Công đoàn XIII - ĐỖ THIỆM - TRƯỜNG SƠN

Thực tiễn công tác tổ chức đại hội điểm và công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 đặt ra một số vấn đề cần trao đổi nhằm thực hiện hiệu quả phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” trong đại hội.
Kỳ cuối: Một số vấn đề trao đổi từ thực tiễn đại hội công đoàn cơ sở

Đại hội CĐCS Công ty Cổ phần May xuất nhập khẩu Tân Định, Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị. Ảnh:TS

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Hoàng Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau đại hội điểm do LĐLĐ tỉnh tổ chức vào đầu tháng 1/2023, tất cả các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc đơn vị này đã chỉ đạo đại hội điểm ở đơn vị mình để rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2023 – 2028.

“Đại hội điểm được chúng tôi chỉ đạo tổ chức tại CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Ngay sau đại hội này chúng tôi tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm từ công tác chuẩn bị đến công tác điều hành, cả về nội dung và hình thức tổ chức đại hội”, đồng chí Hoàng Liên nói.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, tại Lâm Đồng, đến nay đã có một đơn vị công đoàn cấp trên chỉ đạo hoàn thành 100% đại hội CĐCS, các đơn vị còn lại đều đạt trên 50%. Quá trình theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp ý kiến từ các cấp công đoàn cũng cho thấy một số vấn đề cần trao đổi, làm rõ để đại hội diễn ra đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với tình hình cơ sở và đạt hiệu quả.

Cụ thể, về ban thẩm tra tư cách đại biểu và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tại đại hội CĐCS, hiện nay không ít cán bộ công đoàn và đoàn viên còn cho rằng chỉ có hình thức đại hội đại biểu mới bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu và chuẩn bị báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; còn hình thức đại hội toàn thể đoàn viên thì không phải thực hiện các nội dung này.

Điều này là không phù hợp với Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) và Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Mục 6.7 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ quy định về trình tư, nội dung chính của đại hội công đoàn các, trong đó bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu là 2 trong số những nội dung trong quy trình tổ chức đại hội công đoàn. Đồng thời, tại Điểm d Mục 6.8 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ cũng quy định rõ về Ban thẩm tra tư cách đại biểu là do đại hội bầu ra bằng hình thức biểu quyết.

Kỳ cuối: Một số vấn đề trao đổi từ thực tiễn đại hội công đoàn cơ sở
Đại hội CĐCS Cơ quan Mặt trận - đoàn thể thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: TS

Cùng quan điểm về vấn đề này, đồng chí Hoàng Văn Tuân, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị chia sẻ, cũng cần hiểu đúng về từ “đại biểu” trong đại hội toàn thể đoàn viên để phân biệt với “đoàn viên”. Có thể hiểu một cách đơn giản là chỉ có những đoàn viên đủ tiêu chuẩn, được Ban Chấp hành CĐCS triệu tập tham dự đại hội mới là “đại biểu” chính thức dự đại hội. Như vậy, quá trình tham dự đại hội, “đại biểu” chính thức dự đại hội phải được xem xét (thẩm tra) tư cách đại biểu theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị cũng cho biết thêm, việc lựa chọn hình thức bầu cử Ban Chấp hành CĐCS là “bầu tròn” hay “bầu dôi” cũng là vấn đề được nhiều cán bộ, đoàn viên quan tâm và còn có những cách hiểu, cách triển khai thực hiện chưa thống nhất. Vì vấn đề này liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, công tác ứng cử và đề cử tại đại hội và cả khâu chuẩn bị phiếu bầu, biên bản bầu cử…

Theo Điều 10, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Mục 8 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ về nguyên tắc, hình thức bầu cử tại đại hội, hội nghị công đoàn không quy định bầu cử Ban Chấp hành CĐCS là “bầu tròn” hay “bầu dôi”. Đồng thời tại Điểm b Mục 4 Phần II Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam chỉ quy định về số dư khi chuẩn bị đề án nhân sự Ban Chấp hành đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên.

Như vậy, việc quyết định hình thức bầu cử Ban Chấp hành CĐCS là “bầu tròn” hay “bầu dôi” là do đại hội quyết định. Vì thế sau khi đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa mới đã được đại hội biểu quyết thông qua, Đoàn Chủ tịch đại hội cần điều hành đại hội thảo luận và biểu quyết hình thức bầu cử Ban Chấp hành CĐCS là “bầu tròn” hay “bầu dôi” trước khi tiến hành quy trình ứng cử, đề cử, chốt danh sách bầu cử. Có như vậy đại hội mới diễn ra đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực sự dân chủ.

Kỳ cuối: Một số vấn đề trao đổi từ thực tiễn đại hội công đoàn cơ sở
Đại hội CĐCS Công ty Cổ phần May xuất nhập khẩu Tân Định, Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị. Ảnh:TS

Đồng chí Nguyễn Bình Định, Chủ tịch LĐLĐ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thì chia sẻ về kinh nghiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức và điều hành đại hội sao cho hợp lý, đảm bảo cả về nội dung và thời gian.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Di Linh, thường thì đại hội CĐCS chỉ tổ chức trong một buổi, vì vậy để đại hội diễn ra liền mạch, không bị dán đoạn, chúng ta nên bố trí phần thảo luận của đại biểu và biểu quyết một số chỉ tiêu, nội dung quan trọng (nếu có) trong thời gian kiểm phiếu bầu cử đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Thời gian đại hội giải lao cũng nên bố trí vào lúc Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tổ chức hội nghị lần thứ nhất, vì khi đó thường một số ủy viên Ban Chấp hành là thành viên Đoàn Chủ tịch sẽ tham gia hội nghị này.

Hay việc bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên nên lựa chọn hình thức “bầu tròn”, đồng thời tiến hành bầu cử đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết cùng một lúc với hai phiếu bầu riêng để tiết kiệm thời gian. Việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban bầu cử tại đại hội hay trong hội nghị Ban Chấp hành cũng phải tính toán hợp lý để có thể sử dụng một Ban bầu cử cho các lần bầu cử, như vậy giảm được thời gian bầu Ban bầu cử, đồng thời Ban bầu cử sẽ làm việc chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Kỳ cuối: Một số vấn đề trao đổi từ thực tiễn đại hội công đoàn cơ sở
Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Đoàn Kết, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thùy Dương

Còn đồng chí Đinh Thị Thùy Dương, Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thì bày tỏ sự băn khoăn khi CĐCS nơi có dưới 10 đoàn viên bầu chức danh Chủ tịch (không bầu ban chấp hành) theo quy định tại Điểm a Mục 9.1 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ. Bởi Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam hiện nay chỉ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp. Đồng thời hiện nay các CĐCS đều được cơ quan chức năng cấp mẫu dấu và sử dụng con dấu của Ban Chấp hành, vì vậy khi CĐCS chỉ có Chủ tịch mà không có Ban Chấp hành thì sẽ gặp khó khăn trong hoạt động, nhất là trong quản lý, giao dịch tài chính công đoàn.

“Tôi mong rằng Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể về trường hợp này để sau đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 các CĐCS nơi có dưới 10 đoàn viên sớm ổn định hoạt động”, đồng chí Đinh Thị Thùy Dương nói.

1. Điểm d Mục 6.8 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam:

“- Ban thẩm tra tư cách đại biểu do đại hội bầu ra bằng hình thức biểu quyết.

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu có nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu các tài liệu về đại biểu đại hội do ban chấp hành cấp triệu tập đại hội cung cấp. Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu và các quy định, nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam để xem xét tư cách đại biểu. Tổng hợp, phân tích và báo cáo trước đại hội về tình hình đại biểu và các trường hợp ban chấp hành đã xử lý do không đủ tư cách đại biểu theo quy định…”.

2. Điểm b Mục 4 Phần II Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam:

“b) Về số dư: Việc chuẩn bị đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên phải đảm bảo giới thiệu số lượng nhân sự có số dư từ 10%-15% so với tổng số ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định”.

Bài 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội Bài 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” là phương châm của đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - ...

Bài 2: Điều hành khoa học - yếu tố quyết định thành công của đại hội Bài 2: Điều hành khoa học - yếu tố quyết định thành công của đại hội

Nếu công tác chuẩn bị là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội thì yếu tố quyết định để đại hội thành công ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 2/6, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 15 đồng chí và bầu các đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

Đại hội Công đoàn thành phố Bảo Lộc lần thứ VII, diễn đàn của cán bộ, đoàn viên

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội Công đoàn thành phố Bảo Lộc lần thứ VII, diễn đàn của cán bộ, đoàn viên

Đại hội Công đoàn TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra từ chiều 1/6 đến ngày 2/6; đây là diễn đàn sinh hoạt chính trị của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Đại hội điểm công đoàn cấp huyện đầu tiên ở Vĩnh Long

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội điểm công đoàn cấp huyện đầu tiên ở Vĩnh Long

Ngày 29/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Bình Minh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đại hội công đoàn cấp huyện đầu tiên (đại hội điểm) của tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ này.

Hoạt động Công đoàn không tách rời các hoạt động chuyên môn

Đại hội Công đoàn XIII -

Hoạt động Công đoàn không tách rời các hoạt động chuyên môn

“Hoạt động Công đoàn không tách rời các hoạt động chuyên môn, thực hiện mục tiêu chung là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của nhà trường” - Đó là gợi mở của TS. Đặng Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khi phát biểu tại Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học (ĐH) Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (ngày 26/5/2023).

Công đoàn thành phố Đông Hà tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn thành phố Đông Hà tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Ngày 26/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố Đông Hà lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa phấn đấu 100% CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa phấn đấu 100% CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

Từ ngày 25 - 26/5, Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Talk Công đoàn: Người lao động là “tai mắt” tốt nhất giám sát bản thoả ước Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Người lao động là “tai mắt” tốt nhất giám sát bản thoả ước

Dệt may là ngành đầu tiên và duy nhất trên cả nước xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ngành. Vậy, người lao động, doanh nghiệp được lợi gì từ TƯLĐTT ngành? Cùng lắng nghe chia sẻ của đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam trong Chương trình Talk Công đoàn.
Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được? Kinh tế tuần

Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được?

Ngày 24/05, chính lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội (NOXH) vẫn chưa phát sinh dư nợ, nghĩa là chưa có đồng vốn nào được cho vay ra. Vậy điều gì khiến cho gói tín dụng có lãi suất ưu đãi hơn từ 1,5-2% lại không giải ngân được? Điểm tắc nghẽn nằm ở đâu? Và làm thế nào để thúc đẩy giải ngân gói tín dụng này trong thời gian tới góp phần thực hiện thành công Đề án 1 triệu căn NOXH từ nay đến năm 2030?
3 gợi ý công việc cho NLĐ mất việc ngoài 40 tuổi Tôi công nhân

3 gợi ý công việc cho NLĐ mất việc ngoài 40 tuổi

Chương trình Tôi công nhân ngày hôm nay sẽ gợi ý 3 công việc phù hợp với người lao động (NLĐ) ở tuổi ngoài 40.
30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Công đoàn số

30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được thành lập đánh dấu sự đổi mới về nội dung hoạt động trong hệ thống Ngân hàng, đồng thời khẳng định vị trí và vai trò mới của tổ chức Công đoàn - đại diện cho người lao động trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Đọc thêm

Những thành tựu nổi bật của Công đoàn Duy Xuyên trong việc chăm lo cho NLĐ

Đại hội Công đoàn XIII -

Những thành tựu nổi bật của Công đoàn Duy Xuyên trong việc chăm lo cho NLĐ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bằng cách làm đầy năng động và sáng tạo, những cán bộ công đoàn với “chiếc áo xanh” thầm lặng của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Duy Xuyên đã đồng hành cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ) từ những chương trình thiết thực, ý nghĩa, đầy tính nhân văn. Năm 2020, LĐLĐ huyện Duy Xuyên đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, trước đó được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 8 năm liên tục nhận Cờ thi đua xuất sắc do LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao tặng.

Đại hội Công đoàn ngành Công thương Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội Công đoàn ngành Công thương Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 25/5 đã diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Công thương Thái Bình lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình, đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, lãnh đạo Sở Công thương Thái Bình và 150 đại biểu được bầu từ các công đoàn cơ sở (CĐCS).

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang

Đại hội Công đoàn XIII -

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang

Sáng ngày 24/5, Đoàn công tác của Tổng LLĐLĐ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cùng dự có đại diện lãnh đạo LĐLĐ 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công đoàn Nha Trang tích cực phối hợp với chính quyền và chủ doanh nghiệp chăm lo NLĐ

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn Nha Trang tích cực phối hợp với chính quyền và chủ doanh nghiệp chăm lo NLĐ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn TP. Nha Trang đã phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp chăm lo người lao động (NLĐ) bằng những việc làm nổi bật như: tham gia xây dựng quy chế dân chủ tại nơi làm việc; thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp về chương trình phúc lợi; ký kết quy chế phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với UBND và một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể với những nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, NLĐ.

Tổ chức thành công đại hội điểm Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại hội Công đoàn XIII -

Tổ chức thành công đại hội điểm Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong 2 ngày 20 - 21/5, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ Tỉnh Thừa Thiên Huế chọn làm đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khối công đoàn ngành trực thuộc.

Quảng Trị: Đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn XIII -

Quảng Trị: Đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành công tốt đẹp

Ngày 19/5, Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành Công thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chọn tổ chức đại hội điểm để làm cơ sở rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức đại hội.

Quảng Bình: Tổ chức thành công đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở

Đại hội Công đoàn XIII -

Quảng Bình: Tổ chức thành công đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Quảng Trạch lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ cở được LĐLĐ tỉnh Quảng Bình chọn để tổ chức đại hội điểm.

Công đoàn huyện Bảo Lâm đổi mới hoạt động trong tình hình mới

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn huyện Bảo Lâm đổi mới hoạt động trong tình hình mới

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đại hội điểm đối với các công đoàn cấp huyện.

Đại hội Công đoàn Khu Kinh tế Phú Yên: Kỳ vọng vào sự đổi mới

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội Công đoàn Khu Kinh tế Phú Yên: Kỳ vọng vào sự đổi mới

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đoàn viên, người lao động (NLĐ) Công đoàn Khu Kinh tế (KKT) Phú Yên (tỉnh Phú Yên) kỳ vọng Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tạo ra bước đột phá mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Những thành tựu nổi bật đáng ghi nhận của Công đoàn ngành Giáo dục TP Đà Nẵng

Đại hội Công đoàn XIII -

Những thành tựu nổi bật đáng ghi nhận của Công đoàn ngành Giáo dục TP Đà Nẵng

Trong nhiệm kì vừa qua, Công đoàn ngành Giáo dục TP. Đà Nẵng đã giải ngân hơn 4,8 tỉ đồng với 167 hồ sơ vay vốn cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động. Nhờ đó, đã giúp cho những giáo viên trẻ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác và gắn bó với nghề.