Xin chờ trong giây lát...

04 thay đổi quan trọng về BHYT từ 1/7/2024 người lao động cần biết

Tôi công nhân -

Thẻ BHYT được tích hợp vào thẻ căn cước, thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình và học sinh, sinh viên... 2 trong 4 thay đổi quan trọng về BHYT từ 1/7/2024.

Nguồn Tổng hợp

Chia sẻ