Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình:

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tích cực xây dựng Đảng, chính quyền

Hoạt động Công đoàn - TRƯỜNG SƠN

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình, được đồng chí Ngô Thị Mỹ Bình - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh trong Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khóa V, ngày 17/1.

Triển khai toàn diện các hoạt động

Trong năm 2023, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình đã bám sát chủ đề hoạt động của năm và các chỉ tiêu, tích cực triển khai toàn diện các hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp được chú trọng đẩy mạnh thực hiện, đảm bảo tiến độ theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Báo cáo cho biết, tính đến ngày 31/5/2023, có 54/54 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tích cực xây dựng Đảng, chính quyền
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, Khóa V nhằm triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức vào ngày 19/7/2023 theo cách bài bản, khoa học, đúng quy định, nội dung văn kiện chuẩn bị chu đáo, công phu, ứng dụng nhiều công nghệ thông tin.

Bên cạnh làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tích cực xây dựng Đảng, chính quyền
Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Cụ thể, đơn vị trao 200 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 15 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 1 triệu đồng/người.

Từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình, đơn vị triển khai cho 5 đoàn viên vay vốn với số tiền 25 triệu đồng và hỗ trợ 1 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 30 triệu đồng.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Cùng với đó, các CĐCS trong khối chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng phương án chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền trên 5,1 tỉ đồng.

100% CĐCS duy trì thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn. Nhiều CĐCS duy trì tốt việc tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, xây dựng quỹ giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị.

Các cấp công đoàn khối viên chức đã tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, đóng góp, ủng hộ các quỹ từ thiện với số tiền trên 2,5 tỉ đồng. Nhiều CĐCS phối hợp với chuyên môn thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tích cực xây dựng Đảng, chính quyền
LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tặng Cờ thi đua cho CĐCS xuất sắc trong phong trào thi đua "Văn hóa - thể thao" năm 2023. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa được Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh. Phong trào văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển trong các cấp công đoàn, trở thành hoạt động thường xuyên, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, NLĐ tham gia. Các cuộc vận động, phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn phát động được các cấp công đoàn trong khối tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hiệu quả.

Những kết quả đã đạt được trong năm 2023 đã góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Với chủ đề hoạt động của năm 2024 - “Tập trung triển khai cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình đã đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tích cực xây dựng Đảng, chính quyền
Đồng chí Ngô Thị Mỹ Bình - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, đồng chí Ngô Thị Mỹ Bình - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình yêu cầu các cấp công đoàn cần thực hiện hiện có hiệu quả công tác tham gia quản lý; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; thường xuyên, chủ động phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung, linh hoạt hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc thù của khối; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tích cực xây dựng Đảng, chính quyền
Đồng chí Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Đồng chí Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tin tưởng rằng, với vị trí, vai trò quan trọng của đơn vị, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Đặc biệt, tích cực tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn”.

Đồng chí Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình lưu ý một số nội nhiệm vụ trong năm 2024.

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình đã khen thưởng toàn diện và chuyên đề cho 41 tập thể và 99 cá nhân; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đồng chí đồng chí Ngô Thị Mỹ Bình - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình và đồng chí Hoàng Thị Lam Hương - Phó Chủ tịch CĐCS Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tích cực xây dựng Đảng, chính quyền

Đồng chí Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tích cực xây dựng Đảng, chính quyền

Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023. Ảnh: TRƯỜNG SƠN.

Kế hoạch chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” tại Quảng Bình Kế hoạch chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” tại Quảng Bình

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 sẽ được LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tổ chức khai mạc vào lúc 08 giờ ...

Công đoàn Quảng Bình huy động các nguồn lực chăm lo Tết Công đoàn Quảng Bình huy động các nguồn lực chăm lo Tết

Công đoàn tỉnh Quảng Bình đang tập trung nguồn lực tài chính công đoàn và các nguồn lực xã hội để chăm lo đoàn viên, ...

Tổng LĐLĐ Việt Nam mang Tết sớm đến với người lao động khó khăn Tổng LĐLĐ Việt Nam mang Tết sớm đến với người lao động khó khăn

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa trao tận tay những suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoàng Dũng: Khẳng định vai trò công đoàn trong doanh nghiệp

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoàng Dũng: Khẳng định vai trò công đoàn trong doanh nghiệp

Được thành lập vào năm 2014, trực thuộc Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị và thuộc khối doanh nghiệp tư nhân, Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoàng Dũng luôn thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên và bảo đảm việc làm cũng như quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp.

Tạp chí Lao động và Công đoàn cảm ơn những lời chúc mừng dịp 21/6

Hoạt động Công đoàn -

Tạp chí Lao động và Công đoàn cảm ơn những lời chúc mừng dịp 21/6

Những ngày qua, trong không khí phấn khởi của ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), Tạp chí Lao động và Công đoàn đón nhận nhiều lẵng hoa và lời chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo, đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tạp chí Lao động và Công đoàn đoạt Giải C Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII

Hoạt động Công đoàn -

Tạp chí Lao động và Công đoàn đoạt Giải C Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII

Loạt bài 5 kỳ "Bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên" của Tạp chí Lao động và Công đoàn vừa đoạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023 ở hạng mục phóng sự điều tra (báo điện tử).

Để báo chí đồng hành, truyền thông hiệu quả về Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Để báo chí đồng hành, truyền thông hiệu quả về Công đoàn

Lan tỏa kịp thời hình ảnh, hoạt động của Công đoàn là mục tiêu đề ra trong chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng với các cơ quan thông tấn báo chí về truyền thông công đoàn giai đoạn 2024 – 2028.

Công đoàn huyện Hải Lăng: Điểm tựa của đoàn viên, người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn huyện Hải Lăng: Điểm tựa của đoàn viên, người lao động

Phát huy vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Từ đó tạo động lực khích lệ đoàn viên làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Công đoàn Tây Ninh: Tổng kết Tháng Công nhân 2024 và tuyên dương công nhân lao động

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Tây Ninh: Tổng kết Tháng Công nhân 2024 và tuyên dương công nhân lao động

Ngày 19/06, LĐLĐ Tây Ninh tổ chức Tổng kết Tháng Công nhân 2024 và tuyên dương công nhân lao động tiêu biểu giai đoạn 2022-2023.

Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khóa" phát triển đoàn viên Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khóa" phát triển đoàn viên

Đồng chí Phan Xuân Trí, Chủ tịch LĐLĐ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

Chế độ nâng bậc, nâng lương của người lao động được quy định thế nào? Tôi công nhân

Chế độ nâng bậc, nâng lương của người lao động được quy định thế nào?

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Đón xem Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khoá" phát triển đoàn viên Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khoá" phát triển đoàn viên

Talk Công đoàn 20 giờ, ngày 22/6/2024 là cuộc trò chuyện với đồng chí Phan Xuân Trí, Chủ tịch LĐLĐ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức tuyên truyền tập huấn về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động Công đoàn số

Tổ chức tuyên truyền tập huấn về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành kế hoạch số 91/KH-TLĐ về tổ chức tuyên truyền, tập huấn giáo dục về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk Video

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk

Ngày hội Việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2024 đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón trên 1.000 người lao động, đại biểu, quan khách tham dự. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Lao động Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/6 tại số 9, đường 10 tháng 3 (đường Vành Đai).

Đọc thêm

Những chuyển biến mạnh mẽ từ quá trình triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hoạt động Công đoàn -

Những chuyển biến mạnh mẽ từ quá trình triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị Khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, được tổ chức tại LĐLĐ tỉnh Nghệ An vào sáng 18/6/2024.

Chuyện ghi ở Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Bài 2)

Hoạt động Công đoàn -

Chuyện ghi ở Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Bài 2)

Nếu có một số doanh nghiệp chưa coi trọng tổ chức Công đoàn thì với Tổng công ty Thương mại Quảng Trị thì hoàn toàn ngược lại. Kỹ sư Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp này, trong các cuộc trò chuyện đều nhắc đến vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn. Anh cười nhẹ nhàng nhưng nói thì chắc nịch: “Chúng tôi luôn xem công đoàn là một trong những tổ chức nòng cốt của đơn vị. Ở đâu không biết nhưng ở doanh nghiệp chúng tôi, công đoàn thực sự rất đắc lực và luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Xin các anh cứ thoải mái tìm hiểu xem tôi nói liệu có chính xác đến đâu?”.

Tuyên truyền sâu, rộng về truyền thống vẻ vang 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Tuyên truyền sâu, rộng về truyền thống vẻ vang 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Đó là chỉ đạo của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị Quán triệt Hướng dẫn số 156-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (29/7/1929 - 29/7/2023).

Đại biểu Quốc hội ủng hộ duy trì đóng 2% phí Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Đại biểu Quốc hội ủng hộ duy trì đóng 2% phí Công đoàn

Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ tán thành việc quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Việc này cũng nhằm tạo điều kiện cho việc tăng cường bố trí nguồn kinh phí công đoàn cho các hoạt động của công đoàn cơ sở…

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Trị: Chăm lo tốt người lao động, hướng về vì cộng đồng

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Trị: Chăm lo tốt người lao động, hướng về vì cộng đồng

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiều năm qua, Công đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã quan tâm, chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động vì cộng đồng. Qua đó đã góp phần tạo niềm tin, động lực cho tập thể cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tháng Công nhân ở Gia Lai: Người lao động là chủ thể được chăm lo

Hoạt động Công đoàn -

Tháng Công nhân ở Gia Lai: Người lao động là chủ thể được chăm lo

Đây là khẳng định của đồng chí Rơ Lan Nga – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn về kết quả hoạt động Tháng Công nhân của các cấp công đoàn tỉnh này.

Xây “mái nhà thứ 2” giúp giáo viên vùng khó yên tâm gieo chữ

Hoạt động Công đoàn -

Xây “mái nhà thứ 2” giúp giáo viên vùng khó yên tâm gieo chữ

Câu chuyện về những khó khăn của thầy, cô giáo gieo chữ vùng cao tỉnh Quảng Trị luôn là điều mà khi nghe đến, bất chợt ta thấy biết ơn và tri ân. Với các thầy cô giáo công tác ở vùng khó, nhiệm vụ của họ không chỉ đơn thuần là dạy học mà còn là sứ mệnh vươn lên, vượt qua những khó khăn địa lý, đời sống và văn hóa để mang ước mơ đến với trẻ em miền núi. Với chúng tôi, những cán bộ công đoàn trân trọng và thấu hiểu những đóng góp lớn lao đó, càng mong muốn giúp sức hỗ trợ phần nào trên con đường lặng thầm của thầy, cô.

LĐLĐ Tiền Giang: Người lao động hạnh phúc khi được nhận “Mái ấm Công đoàn”

Công đoàn -

LĐLĐ Tiền Giang: Người lao động hạnh phúc khi được nhận “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ Tiền Giang có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn. Đặc biệt phải kể đến những căn “Mái ấm Công đoàn” được Công đoàn Tiền Giang hỗ trợ xây dựng cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở.

"Bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An

Hoạt động Công đoàn -

"Bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An

Mô hình mới, cách làm sáng tạo trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh đã làm nên “bộ nhận diện” Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp Công đoàn Nghệ An.

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Hoạt động Công đoàn -

Thái Nguyên: Để thỏa ước lao động tập thể không còn mang tính hình thức

Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là mục tiêu, cũng là trăn trở của cán bộ công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhằm mang lại nhiều quyền lợi nhất cho đoàn viên, góp phần giảm thiểu mâu thuẫn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp.