Thứ tư 28/09/2022 20:42
vong-tay-cong-doan

Tổ chức Công đoàn đã vận dụng nhiều giá trị lý luận của đồng chí Lê Hồng Phong

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại - MAI LIỄU

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tại Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" được tổ chức tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vào ngày 5/9.
Nghệ An: NLĐ phấn khởi khi được tăng lương tối thiểu vùng và thay đổi vùng Hầu hết doanh nghiệp chi tiền thưởng dịp lễ 2/9 cho người lao động Doanh nghiệp ở Nghệ An chi tiền thưởng dịp lễ 2/9 cho người lao động
Tổ chức Công đoàn đã vận dụng nhiều giá trị lý luận của đồng chí Lê Hồng Phong
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo. Ảnh: ML

Phát biểu tại Hội thảo về đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong đã gắn bó với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Sau khi học hết bậc sơ học, trong khoảng thời gian từ năm 1920 – 1923, đồng chí Lê Hồng Phong bước vào cuộc sống công nhân, hòa mình với phong trào công nhân và người lao động tại Nhà máy Diêm Bến Thủy (thành phố Vinh, Nghệ An).

Từ cuộc đời của một người thợ, một anh công nhân, đồng chí Lê Hồng Phong trở thành một chiến sĩ hoạt động cách mạng chuyên nghiệp, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, chiến sĩ kiến cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đồng chí đã có những đóng góp rất lớn cho lý luận của phong trào công nhân. Ngày nay, những luận điểm lý luận đó vẫn còn nguyên giá trị.

“Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong là dịp để chúng ta cùng ôn lại và khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam, đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế nói chung và đối với giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng” – Đồng chí Ngọ Duy Hiểu nói.

Tổ chức Công đoàn đã vận dụng nhiều giá trị lý luận của đồng chí Lê Hồng Phong
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: ML

Từ những nghiên cứu thực tiễn về sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ về 5 giá trị căn bản được rút ra và vai trò của những giá trị này trước yêu cầu đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam hiện nay.

Thứ nhất, trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong rất coi trọng việc xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh và coi đây là yếu tố tiền đề để có thể hoạt động hiệu quả. Từ khi Công hội đỏ ra đời vào ngày 28/7/1929, phong trào đấu tranh cho công nhân đã phát triển và ngay sau đó vấp phải sự khủng bố, đàn áp dã man của thực dân Pháp, sự liên lạc giữa Đảng và quần chúng cũng gặp khó khăn. Trong bối cảnh đó, đồng chí Lê Hồng Phong được Quốc tế cộng sản giao nhiệm vụ củng cố tổ chức cở sở cách mạng, trong đó tổ chức Đảng và Công hội đỏ là hai tổ chức mà đồng chí hết sức quan tâm, ưu tiên và dành nhiều tâm sức, trí tuệ để xây dựng và củng cố. Sau đó, các cơ sở cách mạng đã hồi phục và tiếp tục phát triển.

Thứ hai, mô hình tổ chức phải linh hoạt để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Hai minh chứng rõ nhất là đồng chí Lê Hồng Phong đã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng thời điểm đó quyết định thành lập các ban chỉ huy ngoài nước và hoạt động rất hiệu quả; thành lập các tổ chức hội để mở rộng tổ chức, huy động nguồn lực cho cách mạng, phù hợp với điều kiện lúc thì hoạt động bí mật, lúc thì công khai.

Thứ ba, các nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức phải thực sự đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Trong các bài phát biểu của mình, đồng chí Lê Hồng Phong cho rằng, nếu chỉ dựa vào các cuộc đình công thì không đáp ứng được yêu cầu cách mạng, mà cần tìm tòi ra các hình thức khác và đồng chí cũng đã đề xuất các hình thức.

Thứ tư, coi trọng công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức giác ngộ giai cấp cho công nhân. Đây là yếu tố hết sức quan trọng nhằm nâng “chất” lực lượng cách mạng. Thời điểm đó, đồng chí đã cùng với các đồng chí cách mạng tiền bối dành nhiều thời gian để tuyên truyền, đưa chủ nghĩa Mác – Lê Nin về Việt Nam, về các nhà máy, công xưởng. Đồng chí đã sâu sát, hiểu về đời sống công nhân, nhận thức của công nhân để tuyên truyền phù hợp. Từ đó, giai cấp công nhân, người lao động có thêm niềm tin yêu vào Đảng, ý thức được con đường cách mạng, con đường đấu tranh và tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng.

Thứ năm, tăng cường sự đoàn kết giữa giai cấp công nhân, nông dân, tri thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Lê Hồng Phong hết sức coi trọng việc mở rộng lực lượng cách mạng, trong đó đánh giá vai trò của Đảng, của giai cấp công nhân là trung tâm, để đoàn kết các giai cấp, xây dựng lực lượng cách mạng lớn mạnh.

Tổ chức Công đoàn đã vận dụng nhiều lý luận giá trị của đồng chí Lê Hồng Phong
Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: ML

Từ 5 giá trị căn bản đó, liên hệ với hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay, đồng chí Ngọ Duy Hiểu chia sẻ: “Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, nhìn từ Nghị quyết này cùng với các chủ trương khác đặt ra, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, có thể thấy, rất nhiều giá trị trong lý luận, quan điểm của đồng chí Lê Hồng Phong còn nguyên giá trị đến nay”. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ ra 5 nội dung đã được vận dụng trong hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Trước hết, đó là vận dụng việc xây dựng và củng cố tổ chức, không ngừng xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Để làm tốt điều này, tổ chức Công đoàn đã tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là trong bối cảnh có sự ra đời tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp (ngoài tổ chức Công đoàn) theo Bộ luật Lao động năm 2019. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành kế hoạch tập trung phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, hướng tới phủ kín, phủ dày tổ chức Công đoàn, nhất là tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cùng với đó là nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

Thứ hai, về mô hình tổ chức, Công đoàn Việt Nam đang tiếp tục đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị. Hiện nay, mô hình tổ chức đã cơ bản hoàn thiện trong bối cảnh hoạt động công đoàn rất phong phú, đa dạng. Có những công đoàn cơ sở có hàng chục nghìn đoàn viên và cũng có những công đoàn cơ sở chỉ có hơn 10 đoàn viên, việc thiết lập hệ thống mạng lưới công đoàn phong phú, đa dạng, vừa mở, vừa linh hoạt, vừa năng động nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của công nhân, người lao động.

Thứ ba, hoạt động công đoàn liên tục đổi mới, xuất phát từ lợi ích, nhu cầu của người lao động, xem đó là điểm xuất phát cho mọi hoạt động công đoàn. Phương thức hoạt động đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện làm việc của công nhân lao động. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, lựa chọn nội dung tuyên truyền hữu ích, phù hợp với công nhân lao động. Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo hoạt động công đoàn phải hướng mạnh về cơ sở, lấy công nhân lao động làm đối tượng phục vụ của cán bộ công đoàn.

Thứ tư, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giai cấp cho công nhân lao động. Triển khai nhiều giải pháp về tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền những quy định rất cơ bản của pháp luật liên quan đến người lao động để họ chủ động bảo vệ mình, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng. Coi trọng tuyên truyền qua mạng xã hội, xem đó là một trong những hình thức tuyên truyền phù hợp với công nhân lao động hiện nay, giúp họ dễ tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Thứ năm, Công đoàn Việt Nam đang triển khai các giải pháp để phát huy vai trò của giai cấp công nhân, để công nhân thực sự giữ vai trò nòng cốt trong liên minh công nông và tri thức bằng việc nâng cao chất lượng giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, Công đoàn Việt Nam nhận thức sâu sắc những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đường lối cách mạng, trong chủ trương tập hợp giai cấp công nhân và phát triển phong trào trong công nhân lao động của đồng chí Lê Hồng Phong. Đến nay, các bài học đó vẫn còn nguyên giá trị và sẽ tiếp tục được tổ chức Công đoàn phát huy, triển khai trong tình hình mới.

Độc lập và hội nhập - Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Độc lập và hội nhập - Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Sau hơn 35 năm đổi mới, trong bối cảnh mới, để hóa giải nguy cơ mới và chớp lấy thời vận mới, Đất nước càng ...

Công nhân nhà đèn đón tết Độc lập giữa biển trời của Tổ quốc Công nhân nhà đèn đón tết Độc lập giữa biển trời của Tổ quốc

Giữa đất trời, biển, đảo của Tổ quốc, những cán bộ, công nhân viên làm việc tại các trạm hải đăng thuộc Tổng công ty ...

Con công nhân lao động vui mừng khi nhận được học bổng từ công đoàn Con công nhân lao động vui mừng khi nhận được học bổng từ công đoàn

LĐLĐ tỉnh Bình Định vừa tổ chức trao 30 suất học bổng cho con công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với công tác cán bộ của Đảng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với công tác cán bộ của Đảng

Những luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với vấn đề công tác cán bộ của Đảng thường được phát tán mỗi khi có cán bộ được bổ nhiệm hoặc cán bộ cấp cao của Đảng bị xử lý kỷ luật. Các phần tử phản động, thù địch luôn đưa ra những suy luận vô căn cứ nhằm chống phá, cố tình gây hiểu sai về công tác cán bộ của Đảng.

Ngôi sao sáng phương Nam

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Ngôi sao sáng phương Nam

Những ngày qua, du khách khắp nơi nô nức xuống phà qua sông Hậu để đến với cù lao Ông Hổ, đến với Bác Tôn - ngôi sao sáng phương Nam bằng tất cả tấm lòng mộc mạc, bình dị và sự thành kính vốn có của người dân sông nước miền Tây Nam Bộ.

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút tự nguyện từ chức

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút tự nguyện từ chức

Ngày 8/9, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Thông báo số 20 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Đọc thêm

Độc lập và hội nhập - Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Emagazine -

Độc lập và hội nhập - Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Sau hơn 35 năm đổi mới, trong bối cảnh mới, để hóa giải nguy cơ mới và chớp lấy thời vận mới, Đất nước càng mạnh bước và tự tin trên con đường đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Dân tộc càng chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì nền độc lập, tự do và phát triển mạnh mẽ, nhân văn của Tổ quốc. Đây chính là thời khắc trong vị thế và sức mạnh Việt Nam độc lập, chúng ta càng phải hành động kiên định, độc lập và sáng tạo, vì đất nước hùng cường và nhân văn, dưới ngọn cờ Hồ Chí Minh.

Dựa vào dân và có cơ chế hữu hiệu trong đấu tranh chống tham nhũng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Dựa vào dân và có cơ chế hữu hiệu trong đấu tranh chống tham nhũng

Tham nhũng là một trong những căn bệnh nảy sinh, tồn tại và phát triển mạnh trong các bộ máy nhà nước do giai cấp bóc lột nắm quyền thống trị, nhất là trong giai đoạn suy đồi, thiếu kỷ cương. Trong các bộ máy nhà nước ấy, quyền lực thuộc về cá nhân, những kẻ cầm quyền đã thao túng quyền lực để tham nhũng, phục vụ cho lợi ích riêng của mình.

Cô Ba Định - huyền thoại xứ dừa

Emagazine -

Cô Ba Định - huyền thoại xứ dừa

Tôi về Bến Tre trong những ngày cuối tháng 8. Những cơn mưa bất chợt ập đến rồi vội vã tan nhanh làm xua đi cái nóng cuối hè như đổ lửa của xứ dừa miền Tây.

Võ Chí Công - nhà cách mạng tận trung, tận hiến

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Võ Chí Công - nhà cách mạng tận trung, tận hiến

Đồng chí Võ Chí Công tên khai sinh là Võ Toàn, bí danh là Xuân, Năm Công, sinh ngày 7/8/1912, mất ngày 8/9/2011, quê quán: xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa ban hành hướng dẫn một số điều về phòng, chống tiêu cực đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, trang thông tin điện tử

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, trang thông tin điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định 1418/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” các loại hình ấn phẩm ngoài báo, như tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.

Báo chí-truyền thông trong đấu tranh chống lại thuyết âm mưu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Báo chí-truyền thông trong đấu tranh chống lại thuyết âm mưu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Không lĩnh vực nào ở trong thế “xung trận” như báo chí - truyền thông khi đối diện với thuyết âm mưu. Bởi lẽ, báo chí - truyền thông có ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề của xã hội, tác động đến nhận thức, hành động, ứng xử của công chúng. Mặt khác, thuyết âm mưu đang sử dụng chính những phương tiện của truyền thông để xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thuyết âm mưu đã dùng những phương cách nào để phổ biến thông tin? Các cấp độ biểu hiện của nó là gì? Và báo chí - truyền thông phải làm gì để chống lại thuyết âm mưu?

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 40-KL/TƯ của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

Để nêu gương trở thành phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Để nêu gương trở thành phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã từng căn dăn: “Muốn người ta theo, mình phải làm gương trước”. Người khẳng định rằng: Đối với các dân tộc phương Đông thì “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”[1], “Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”[2].

Xem phiên bản di động