Thứ hai 26/02/2024 12:54
Xin chờ trong giây lát...

Thử việc xong nhưng công ty không ký hợp đồng lao động phải làm sao?

Tôi công nhân -

Luật quy định doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người lao động được đánh giá là “đạt” sau thời gian thử việc theo thỏa thuận. Trường hợp doanh nghiệp vẫn chây ỳ, phớt lờ, trì hoãn người lao động có quyền khiếu nại lên Thanh tra Sở LĐ-TB&XH nơi doanh nghiệp đó đặt trụ sở, cơ sở hoạt động để được hỗ trợ xử lý, đảm bảo quyền lợi.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ