Mỹ Anh

Biên tập viên
Mỹ Anh là bút danh (trên mục Cà phê tối) của nhà báo Phạm Mỹ. Anh từng là phóng viên của Báo Thể Thao & Văn hóa, hiện công việc chính là biên tập viên.

Tác giả nổi bật

Hà Phan
Nhà báo
Mỹ Anh
Biên tập viên