Thứ sáu 09/12/2022 22:53
Podcast Cà phê tối: Cuộc hồi hương thứ hai và những lời cảnh báo

Podcast Cà phê tối: Cuộc hồi hương thứ hai và những lời cảnh báo

Thực hiện TRẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG - Podcast -

Người lao động xa quê đã quen với những cuộc hồi hương. Và cuộc hồi hương lần này nói lên những nét tiêu biểu về sự ảnh hưởng của nền kinh tế và đặt ra nhiều câu hỏi về việc làm bền vững.

Chia sẻ
00:00 00:00
Phiên bản di động