Thứ sáu 09/12/2022 22:33
Podcast Cà phê tối: Bóng đá và “cầu xóa nợ"

Podcast Cà phê tối: Bóng đá và “cầu xóa nợ"

Thực hiện TRẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG - Podcast -

Nhiều người bình luận: mùa bóng đá hãy đến những chiếc “cầu xóa nợ” để tìm dép, nhặt dép những người vì cá độ bóng đá mà hủy diệt bản thân bằng cách nhảy cầu.

Chia sẻ
00:00 00:00
Phiên bản di động