Thứ bảy 30/09/2023 20:03
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

ChatGPT cung cấp các kỹ năng thương lượng, đàm phán cho cán bộ công đoàn

Video -

Chương trình hôm nay sẽ cùng trải nghiệm về việc ChatGPT hiểu biết như thế nào về cán bộ công đoàn và cung cấp các kỹ năng gì để họ có thể đàm phán, thương lượng với chủ doanh nghiệp.

Thực hiện NAM TRÂN

Chia sẻ