Xin chờ trong giây lát...

Nghỉ thai sản “nhân tiện” bị đuổi việc, người lao động phải làm sao?

Tôi công nhân -

Thực tế có không ít công ty nhân tiện người lao động nghỉ thai sản mà đuổi việc người đó. Vậy trường hợp nghỉ thai sản bị đuổi việc, người lao động cần làm gì để đòi lại quyền lợi?

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ