Thứ hai 26/02/2024 12:53
Xin chờ trong giây lát...

Làm chưa đủ 12 tháng có được lương tháng 13 không?

Tôi công nhân -

Tiền lương tháng 13 là khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động theo thỏa thuận, căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ