Thứ hai 26/02/2024 12:34
Xin chờ trong giây lát...

Chỉ thử việc có 1 ngày, người lao động có được trả lương?

Tôi công nhân -

Luật quy định doanh nghiệp, người lao động phải chi trả mức lương thử việc cho người lao động thấp nhất bằng 85% lương chính thức sau khi ký hợp đồng lao động (thử việc thành công).

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ