Thứ bảy 24/02/2024 20:32
Xin chờ trong giây lát...

Bị xử lý kỷ luật lao động, NLĐ có phải trả lại tiền lương đã tạm ứng?

Tôi công nhân -

Người lao động bị xử lý kỷ luật lao động không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ