Thứ ba 23/04/2024 05:27
Xin chờ trong giây lát...

Bản tin công nhân: Công nhân bắt đầu trở lại nơi làm việc trên chuyến xe Công đoàn

Bản tin công nhân -

Bản tin công nhân ngày 14/02 gồm những nội dung chính sau đây: Nhân viên bảo vệ gần 40 năm trực Tết; Những công nhân đón Tết xa quê; Công nhân bắt đầu trở lại nơi làm việc trên chuyến xe Công đoàn

Chia sẻ