Thứ sáu 01/12/2023 10:31
Xin chờ trong giây lát...

Bản tin công nhân: 10 tháng/2023: Số người nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp tăng 11%

Bản tin công nhân -

Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: 10 tháng/2023: Số người nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp tăng 11%; Người lao động các quốc gia khác có được rút BHXH một lần?

Chia sẻ