Thứ sáu 01/12/2023 09:41
Xin chờ trong giây lát...

01 triệu sáng kiến

Lao động & Công đoàn media -

01 triệu sáng kiến

Thực hiện Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Nguồn Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Xem thêm: Chương trình "01 triệu sáng kiến" mang lại giá trị làm lợi hơn 10.000 tỷ đồng

Chia sẻ