Thứ tư 29/03/2023 14:14
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Thanh toán không dùng tiền mặt đang lên ngôi?

Video -

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tăng 85,6% về số lượng và 31,39% về giá trị so với năm 2021.

Thực hiện PHẠM HUỆ - TRẦN YẾN - HOÀNG QUÂN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ