Xin chờ trong giây lát...

Rút BHXH 1 lần rồi có đóng lại được không?

Tôi công nhân -

Theo quy định, trường hợp người lao động có ký kết hợp đồng lao động với công ty sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi đó, người lao động hoàn toàn có quyền được tham gia BHXH tại công ty mới mặc dù trước đây có tham gia BHXH và rút BHXH 1 lần.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ