Thứ hai 26/02/2024 12:56
Xin chờ trong giây lát...

Nghỉ ốm 1 ngày, người lao động có được công ty trả lương?

Tôi công nhân -

Nếu không may bị ốm, người lao động có thể xin nghỉ làm để hưởng một trong 02 chế độ sau đây: Nghỉ phép năm do bị ốm hoặc nghỉ hưởng chế độ ốm đau.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ