Xin chờ trong giây lát...

Lao động mất việc tiếp tục được hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng

Tôi công nhân -

Công đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ tiền mặt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng đến hết ngày 31/12/2023.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Xem thêm: Qua ròng rã khó khăn sẽ vui ngày mới về…

Chia sẻ