Thứ hai 22/04/2024 17:16
Xin chờ trong giây lát...

Cách tính tiền trợ cấp tuất khi NLĐ đang đóng BHXH không may qua đời

Tôi công nhân -

Cứ mỗi năm người lao động tham gia đóng BHXH được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi. Mức trợ cấp thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ