Thứ ba 28/05/2024 14:24
Xin chờ trong giây lát...

Bản tin công nhân: Doanh nghiệp bung hơn 7 tỷ đồng "săn" lao động

Bản tin công nhân -

Bản tin công nhân ngày 20/4 gồm những nội dung chính sau đây: Quá thiếu người làm, doanh nghiệp bung hơn 7 tỷ đồng "săn" lao động;' Trái đắng' từ việc nhẹ, lương cao; Nhiều khó khăn, công nhân gửi con cho người thân chăm sóc,...

Thực hiện NHÓM TÁC GIẢ

Chia sẻ