Xin chờ trong giây lát...

06 bước trong khám bệnh nghề nghiệp được quy định thế nào?

Tôi công nhân -

Quy trình khám bệnh nghề nghiệp được tiến hành như thế nào để phát hiện kịp thời bệnh nghề nghiệp cho người lao động?

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Xem thêm: Một số vấn đề về quản lý vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động

Chia sẻ