Thứ bảy 24/02/2024 19:10
Xin chờ trong giây lát...

Thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho công nhân lao động

Tôi công nhân -

Tại Kỳ họp thứ 6, sáng ngày 27/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó cho phép Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ