Xin chờ trong giây lát...

Quy định thời giờ làm việc đối với lao động dưới 18 tuổi

Tôi công nhân -

Thời giờ làm việc, các quy định làm thêm giờ đối lao động dưới 18 tuổi (chưa thành niên) được quy định rất rõ trong Bộ luật Lao động năm 2019.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ