Thứ sáu 01/12/2023 11:25
Xin chờ trong giây lát...

NLĐ đi làm muộn có bị trừ lương?

Tôi công nhân -

Người lao động đi làm muộn thì người sử dụng không được phép khấu trừ lương mà chỉ có thể xử lý kỷ luật như khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức, sa thải.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ