Xin chờ trong giây lát...

Làm Công đoàn cũng cần khuyến mãi

Talk Công đoàn -

Đó là chia sẻ của đồng chí Vũ Tiến Dũng, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trong Chương trình Talk Công đoàn.

Thực hiện Nhóm Phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn

Xem thêm: Vận dụng triết lý kinh doanh vào hoạt động công đoàn

Chia sẻ