Thứ bảy 30/09/2023 19:28
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Kết quả Cuộc thi video clip "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết"

Video -

Ban Tổ chức chính thức công bố kết quả Cuộc thi video clip "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết".

Thực hiện BAN TỔ CHỨC

Xem thêm: Ấm áp buổi giao lưu và công bố kết quả cuộc thi video clip "Tết sum vầy, Xuân gắn kết"

Chia sẻ