Thứ sáu 01/12/2023 10:08
Xin chờ trong giây lát...

Công nhân thu gom rác thải có được hưởng phụ cấp độc hại không?

Tôi công nhân -

Trong Danh mục Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm kèm theo Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ năm 1996 thì bao gồm cả đối tượng là những người lao động thu dọn rác bến tàu, xe; quét rác đường phố. Công việc này thường xuyên tiếp xúc với rác bẩn và bụi nồng độ cao.

Thực hiện TRẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ