Thứ sáu 01/12/2023 09:46
Xin chờ trong giây lát...

Cách tính tiền công xây dựng người lao động cần biết

Tôi công nhân -

Các đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực xây dựng đang áp dụng 2 cách tính tiền công xây dựng cơ bản là trả lương khoán và trả lương theo thời gian.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ