Thứ sáu 01/12/2023 09:34
Xin chờ trong giây lát...

03 điều kiện để NLĐ được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng

Tôi công nhân -

Người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi có đủ 3 điều kiện.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ