Tạp chí Lao động và Công đoàn
Ban quan hệ Lao động Tổng liên đoàn
Tạp chí Lao động và Công đoàn
Cuộc thi trực tuyến

CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Mục đích

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng tuân thủ các quy định, quy trình làm việc nhằm bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong tuân thủ các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường.

- Phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường.

Đối tượng

Đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.

ATVSLĐ
CUỘC THI ĐÃ KẾT THÚC

Thể lệ

NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI

1. Nội dung Cuộc thi

Tập trung tìm hiểu các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, gồm: các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về công tác An toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Bộ luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, các văn bản, tài liệu đã được ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Hình thức

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến (online) trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn).

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Thời gian bắt đầu Cuộc thi: Từ 0h00 ngày 15/4/2024

- Thời gian kết thúc Cuộc thi: 0h00 ngày 15/5/2024

- Thời gian trao giải dự kiến: Từ tuần thứ ba của tháng 5/2024

ĐỀ THI, CÁCH THỨC DỰ THI VÀ CHẤM THI

1. Đề thi

- Đề thi được thiết kế gồm 03 phần:

+ Phần kiến thức (20 câu hỏi trắc nghiệm, được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi).

+ Phần dự đoán số người tham dự Cuộc thi (01 câu hỏi).

+ Phần trình bày suy nghĩ, chia sẻ cảm nhận hoặc câu chuyện hay, ấn tượng, tình huống (gọi chung là bài luận ngắn) về việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (không quá 1.000 chữ).

- Mỗi câu hỏi kiến thức có từ 02 đến 05 phương án trả lời, người dự thi chỉ được lựa chọn 01 (một) phương án trả lời đúng nhất.

- Thời gian làm bài thi: tối đa 60 phút.

2. Cách thức dự thi

Bước 1: Sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet truy cập vào Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn)/Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” hoặc quét mã QR Code của Cuộc thi để tham gia Cuộc thi.

Bước 2: Sau khi truy cập vào Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn), thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, bao gồm:

(1) Họ và tên;

(2) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số định danh cá nhân;

(3) Số điện thoại liên lạc;

(4) Địa chỉ email (không bắt buộc);

(5) Địa chỉ thường trú/tạm trú (quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh - tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương);

(6) Đơn vị công tác (thí sinh điền thông tin đơn vị đang làm việc, công tác);

(7) Công đoàn ngành, LĐLĐ địa phương (Thí sinh tick chọn Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương có sẵn trên hệ thống).

(8) Cấp công đoàn quản lý (thí sinh điền thông tin cấp công đoàn cấp trên trực tiếp)

Sau khi điền đầy đủ các thông tin nêu trên, thí chọn nút “vào thi” để bắt đầu trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.

Bước 3: Thực hiện bài thi

Sau khi hoàn thành xong 3 phần thi, thí sinh bấm vào nút “Nộp bài thi” để kết thúc dự thi.

Lưu ý:

- Thông tin của người dự thi là căn cứ để Ban Tổ chức xét và trao giải. Ban Tổ chức không công nhận kết quả đối với thí sinh đăng ký thông tin cá nhân không chính xác.

- Thí sinh phải thực hiện đủ 03 phần thi mới thực hiện được bước “Nộp bài thi” để hoàn thành bài thi.

- Mỗi thí sinh dự thi chỉ được tham gia thi 01 lần.

Thời gian thi

Thời gian bắt đầu Cuộc thi: Từ 0h00 ngày 15/4/2024

Thời gian kết thúc Cuộc thi: Từ 0h00 ngày15/5/2024

Thời gian trao giải dự kiến: Từ tuần thứ ba của tháng 5/2024

Cơ cấu giải thưởng

Giải tập thể

02 giải Nhất: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng

02 giải Nhì: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 07 triệu đồng/giải

04 giải Ba: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 05 triệu đồng/giải

Giải cá nhân

01 giải Nhất Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 7 triệu đồng

02 giải Nhì: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 05 triệu đồng/giải

03 giải Ba: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải

10 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải

CUỘC THI ĐÃ KẾT THÚC
Liên hệ

Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn: Đ/c Tô Thị Lĩnh, SĐT- 0983.619.859

Tạp chí Lao động và Công đoàn: Đ/C Huỳnh Huyền Vi: SĐT - 0935.181.804