Infographic
25/02/2024 10:06
Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024

25/02/2024 10:06

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa công bố Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 - giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận, tôn vinh, biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2022 – 2023.
Các tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh như sau:
Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024
Chỉ tiêu truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 Chỉ tiêu truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028” với các chỉ tiêu ...

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa công bố Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024.

Cách nào để chương trình phúc lợi đến gần hơn với đoàn viên, người lao động? Cách nào để chương trình phúc lợi đến gần hơn với đoàn viên, người lao động?

Ký kết hợp tác với các đối tác để cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá ưu đãi dành cho công nhân lao ...

Xem phiên bản di động