Infographic
29/12/2023 17:41
Chỉ tiêu truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028

29/12/2023 17:41

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028” với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
Chỉ tiêu truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028
Truyền thông công đoàn không thể bỏ trống mặt trận internet Truyền thông công đoàn không thể bỏ trống mặt trận internet

Sự bùng nổ của các hình thức truyền thông gắn với công nghệ đang đặt ra những yêu cầu mới và ngày càng cao đối ...

Chỉ tiêu đối thoại, thương lượng tập thể, giai đoạn 2023 - 2028 Chỉ tiêu đối thoại, thương lượng tập thể, giai đoạn 2023 - 2028

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ban hành Chương trình Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương ...

Xem phiên bản di động