Infographic
04/03/2024 16:00
Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

04/03/2024 16:00

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024.
Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 như sau:
Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024 Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa công bố Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 - giải ...

Quy trình xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024 Quy trình xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng quy trình xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024, như sau:

7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024 7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Công đoàn Việt Nam thực hiện 7 hoạt động trọng tâm năm 2024.

6 nội dung hoạt động Tháng Công nhân 2024 6 nội dung hoạt động Tháng Công nhân 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 gồm 6 hoạt động trọng tâm.

Xem phiên bản di động