Infographic
29/02/2024 09:52
7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024

29/02/2024 09:52

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Công đoàn Việt Nam thực hiện 7 hoạt động trọng tâm năm 2024.
7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024
Các hoạt động kỷ niệm 95 năm Công đoàn Việt Nam Các hoạt động kỷ niệm 95 năm Công đoàn Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Công đoàn quyết tâm phát triển thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024 Công đoàn quyết tâm phát triển thêm 1 triệu đoàn viên năm 2024

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh mục tiêu trên tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tổ chức, ...

Xem phiên bản di động