Infographic
22/11/2023 16:44
Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

22/11/2023 16:44

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, diễn ra từ 01-03/12/2023
Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Chủ đề 10 diễn đàn trước Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Chủ đề 10 diễn đàn trước Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề, bàn về 10 nội dung lớn của Công ...

Nội dung tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Nội dung tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Còn 10 ngày nữa Đại hội Công Việt Nam lần thứ XIII sẽ chính thức diễn ra. Bầu không khí phấn khởi trong thi đua ...

Xem phiên bản di động