Infographic
21/11/2023 07:00
Nội dung tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

21/11/2023 07:00

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
Nội dung tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Nội dung tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 16, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các tiểu ...

Chủ đề 10 diễn đàn trước Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Chủ đề 10 diễn đàn trước Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề, bàn về 10 nội dung lớn của Công ...

Xem phiên bản di động