Infographic
24/10/2023 16:48
Tên gọi của Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ

24/10/2023 16:48

Công đoàn Việt Nam được thành lập năm 1929 với tên gọi là Công hội đỏ. Trải qua 94 năm hình thành và phát triển đến nay đã 7 lần đổi tên.
Tên gọi của Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ
Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong quý III năm 2023 Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong quý III năm 2023

Trong quý III, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giới ...

Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong quý IV năm 2023 Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong quý IV năm 2023

Công đoàn Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2023.

Xem phiên bản di động