Infographic
20/10/2023 08:46
Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong quý IV năm 2023

20/10/2023 08:46

Công đoàn Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2023.
Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong quý IV năm 2023
Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong quý III năm 2023 Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong quý III năm 2023

Trong quý III, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giới ...

Công tác chăm lo là hoạt động nổi bật, điển hình của Công đoàn Việt Nam Công tác chăm lo là hoạt động nổi bật, điển hình của Công đoàn Việt Nam

“Các gói hỗ trợ của công đoàn đến với NLĐ rất nhanh, diện bao phủ nhiều và rộng” - là khẳng định của đồng chí ...

Xem phiên bản di động